Stop Smradu zóna Ostrava-Hrabová: Standardní odpověď od hygieny…

Ing. Miroslav Novák z iniciativy “Stop Smradu zóna Ostrava-Hrabová” obdržel od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dle jeho slov “standardní” odpověď na jeho zaslaný podnět. Hygiena opět jen předala podnět na Českou inspekci životního prostředí (dále jen ČIŽP) a k minulému “předání” se ČIŽP nevyjádřila.

Podnět zaslaný na krajskou hygienu dne z 16.5. 2021:

Žádám o vyšetření kovového dusivého zápachu smíšeného se zápachem spálených plastů ze dne 16.5. okolo 22. hod. v Hrabůvce a přilehlém okolí.

Žádám, aby Hygiena Ostrava ve spolupráci s ČIŽP, začala řešit větrání provozů v zoně Hrabová okolo 22. hod. večer a také výšku emisních výdechů zmíněných montoven — měřit emise ve výšce výdechů, nikoli pouze při zemi (slévárna Brembo, ITT a další).

Bydlím v cca 30 metrech a výdechy jsou díky položení zóny na úrovni, nebo pod úrovní mého bytu. Ve stejné situaci jsou stovky možná tisíce dalších bytů v Hrabůvce.

Mám podezření, že se vypouštěné zplodiny jednoduše šíří při bezvětří a nepříznicých podmínkách zejména večer do stran a zápach i dusivost je velmi silná.

Řešením je zejména zavedení odpovídajících technologií (dle nejnovéjších BAT) na odlučování jedů a také výstavba komínů a vypouštění emisí do dostatečné výšky, aby neobtěžovaly obytné zóny v okolí.

Žádám o zaslání a kontrolu provedení šetření, odpověď o předání na ČIŽP minule skončila nulovou reakcí ze strany ČIŽP.

Děkuji.

Odpověď krajské hygieny ze dne 27.5. 2021:

Vážený pane,

Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen “KHS MSK”) byl doručen Váš podnět k prošetření zápachu z provozů v průmyslové zóně v Ostravě — Hrabové.

Vzhledem k tomu, že podnět poukazuje na problematiku, které věcně nepřísluší KHS MSK, byl Váš podnět ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále postoupen České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu ČIŽP Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava.

Štítky: ,

Jeden komentář

  1. Bolek P. říká:

    V Hrabové lze ten kovový zápach cítit hlavně, když fouká vítr. Vyloženě pokaždé, když fouká.

    Navíc poslední dobou můžeme cítit velmi dusivý zápach gumy. Nejvíce byl cítit kolem 18 – 20 hodiny na parkovišti před Makrem i u Tesca.

    Doufejme, že s tím Česká inspekce životního prostředí něco udělá. (což by byl zázrak)

[email protected] [email protected]