Úřad v Hrabové: Odstávka elektronické spisové služby přinese omezení

Dovolujeme si upozornit, že z technických důvodů dojde od čtvrtku 20.1. 2022 do pondělí 24.1. 2022 (včetně) k dílčímu omezení provozu Úřadu městského obvodu Hrabová v souvislosti s nutnou odstávkou elektronické spisové služby. Agenda podatelny ÚMOb Hrabová bude fungovat bez omezení v rámci úředních hodin.

V případě nutnosti řešení dalších úředních záležitostí, vyžadujících dohledání a ověření dokumentace (např. v rámci agend stavebního řízení, přestupků, životního prostředí, smluv apod.) vás zdvořile žádáme, abyste zvážili odložení vaší návštěvy na jiný den.

V tyto dny nebude možné:

  • nahlížet do spisů vedených v digitální podobě, ověřit stav podání v systému,
  • získat výpisy ze systému Czechpoint
    • Konkrétně jde o Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče, Výpis elektronických receptů pacienta, Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku, Formulář katastru nemovitostí, Výpis snímku z katastrální mapy, Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností), Rejstřík trestů, Formulář výpisu z rejstříku trestů právnických osob, Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Formulář živnostenského rejstříku, Zprostředkovaná identifikace, Výpis údajů z registru obyvatel, Veřejný výpis údajů z registru osob, Neveřejný výpis údajů podnikajících fyzické osoby z registru osob, Výpis o využití údajů z registru obyvatel, Záznam o využívání údajů z registru osob, Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel, Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob, Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě.
  • Odbor stavebně správní bude přijímat všechna podání veřejnosti v listinné formě, ale nebude možné vydat jakékoliv rozhodnutí nebo opatření, která nejsou rozhodnutím, ani vydat rybářský lístek, lovecký lístek.

Zdroj: Web obce

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]