Noví docenti převzali jmenovací dekrety, mezi nimi byl i Ondřej Volný

Docent Ondřej Volný se habilitoval v oboru Neurologie. Věnuje se moderním zobrazovacím metodám mozkové cirkulace, perfuze a využití umělé inteligence v analýze dat z počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI) mozku.

Ve své habilitační práci se zabývá vysoce aktuální problematikou cévních mozkových příhod a zaměřuje se na využití nových možností zobrazovacích vyšetření. Při ischemickém iktu je zásadním diagnostickým aspektem co nejrychlejší klasifikace povahy, rozsahu a závažnosti tkáňového postižení. Ondřej Volný k tomuto využívá porovnání výsledků tří metod a také srovnává výsledky ze vstupního vyšetření s výsledky kontrolního CT. Na základě porovnání výsledků selektoval skupinu osob, u nichž se následně podařila navodit úspěšná rekanalizace pomocí mechanické trombektomie.

Volný působí jako zástupce přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, dále jako vedoucí Centra klinických neurověd Lékařské fakulty Ostravské univerzity a také na I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny a MU.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/656207-brno-novi-docenti-mu-prevzali-jmenovaci-dekrety/

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]