(Otevřený dopis) Květoslava Hrabovská: Nekorektní jednání šéfredaktora

Vážený pane starosto.

V posledních Hrabovských listech dává nezávislý šéfredaktor rady voličům, aby: “Volili slušné lidi, nikoli ty, kteří umí akorát křivě obviňovat, udávat, pomlouvat a žádat magistrát o odnětí dotací pro obvod. A ať nezapomenou, že i když hlasují pro jednotlivé kandidáty, tak ve skutečnosti dávají hlas i celé kandidátce, tedy včetně těch neslušných, kteří na ní jsou”.

Myslím si, že šéfredaktor by se neměl aktivně zapojovat do předvolebního klání, že by neměl čtenářům dávat předvolební rady a v žádném případě by neměl ze svého subjektivního pohledu hodnotit, zda jsou či nejsou mezi kandidáty slušní či neslušní lidé. Prosím o Vaše vyjádření, jestli se Vám zdá jednání šéfredaktora korektní a nezávislé a o případné sjednání nápravy. Hrabovské listy jsou informačním kanálem pro občany, který je hrazený z veřejných financí, nejedná se o soukromý plátek pana šéfredaktora, do kterého si může psát co se mu zlíbí.

V článku Rozhovor se starostou je uvedeno: “Stále více upadá a vytrácí se korektnost, racionalita a slušnost”… proč tedy podporujete nekorektní vyjádření pana šéfredaktora či anonymního pisatele v článku Sliby-chyby? nebo pana Gromnici v článku Zamyšlení nad Hrabovskými listy? Zřejmě Vám vadí pouze nekorektnost namířená proti Vám, nikoli proti Vašim volebním soupeřům.

Květoslava Hrabovská

Štítky: ,

3 Komentáře

 1. Jaroslav Mintěl říká:

  V posledním, předvolebním vydání HL jejich „nezávislý“ redaktor Ing. Dvořák přeje občanům Hrabové, aby volili kandidátky slušných lidí a kandidáty dělí na „slušné“ a „neslušné“. Rád bych se pana redaktora zeptal, z jaké pozice, jakým právem a podle čeho si dovoluje kandidáty nálepkovat, kdo je slušný a kdo neslušný.
   
  Pane Dvořáku právo volit mají jen svéprávní občané, nechte tedy na občanech Hrabové, ať každý volí dle svého uvážení a svědomí. Své rady a doporučení dávejte prostoduché Maruně Cholewowe, bude-li o ně stát.
   
  Za Vašeho redaktorování se z HL stal plátek současné koalice. Uvědomte si prosím, že občané Hrabové, kteří HL platí ze svých daní nejsou jen její voliči a když se už označujete za nezávislého redaktora, proč nedáváte v HL prostor k reakci těm, které zde někteří dehonestují a pomlouvají?
   
  To by byla práce správného nezávislého redaktora, nikoliv to, co v HL provozujete a předvádíte Vy.

 2. Petr Žižka říká:

  Jen pro připomenutí:
   
  Hrabovské noviny:
   
  5.4.2022: Pan šéfredaktor Dvořák je lhář
  Pan šéfredaktor Dvořák je lhář
   
  Po jeho nástupu do funkce šéfredaktora Hrabovských listů v roce 2020 jsem ho v rámci svých možností podporoval. Chválil jsem ho, že zachoval dobrou úroveň Hrabovských listů a přeměnil občasník na měsíčník. Minulý měsíc jsem z těchto a dalších důvodů doporučil Redakční radě Hrabovských listů přihlásit náš časopis do celostátní soutěže radničních periodik.
   
  Ocenil jsem také jeho „odvahu“, že do březnových Hrabovských listů zařadil článek s kritikou vedení naší radnice pro jejich nezájem o současnost a budoucnost Pilíků. Článek měl název „Řešení problematiky Pilíků.“ Jeho autorem jsem byl já.
   
  Poukázal jsem v něm na to, že naši radní nereagovali na návrh komise VDE z 26. dubna 2021 ve věci zrušení průsakového kanálu, ze kterého je čerpána voda do vodních nádrží. Kritika směřovala na starostu Trávníčka, místostarostku Kopitzovou, radního Dolejšku, Baluška a radní Kelnarovou.
   
  Dále jsem v tomto článku kritizoval naše radní za to, že nevyžadovali splnění úkolů, uložených tehdejším OKD v „Závazném stanovisku“ EIA z května roku 2018. Radními byli v této době Trávníček, Rundt, Balušek, Lyčka a Pospěch.
   
  Jak jsem se neoficiálně dozvěděl, byl šéfredaktor Dvořák za zveřejnění tohoto článku od některých radních tvrdě kritizován.
   
  Aby tento svůj prohřešek napravil, napsal do dubnových Hrabovských listů článek „Jak je to nyní doopravdy s Pilíky.“ Snažil se v něm dokázat, že kritika p. Slavíka radních byla neoprávněná, a on ji „uvede na pravou míru.“ Ve svém textu se však dopustil nejméně pěti lživých tvrzení. Nebyly to žádné nepodstatné omyly, ale záměrné a účelové nepravdy.
   
  Pokud by měl někdo zájem, mohu důkazy o těchto lžích zaslat komukoliv písemně. Má adresa je [email protected].
   
  Při psaní dnešního článku jsem si vzpomněl na historku, která se kdysi vyprávěla o předním funkcionáři KSČ Vasilu Biĺakovi. Prý měl ve výučním listu pánského krejčího napsáno „Nepouštět na saka.“ Pokládal bych za žádoucí dopsat do diplomu pana Ing. Dvořáka poznámku „Nepouštět k žádné zodpovědné práci.“
   
  5. 4. 2022 V.S.
   
  https://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-listy/5-4-2022-pan-sefredaktor-dvorak-je.html

 3. David Brabec říká:

  Tak to je masakr! Já Hrabovské listy nečtu od doby, co je píše Dvořák. Tak už mi je ale jasné, proč úřad platí Dvořáka zlatem. 70 tisíc měsíčně do kapsy za takové politické články na objednávku mluví za vše, ne? Starosta si potřebuje v klidu postavit baráček za peníze z vytunelované školky a nechtěl dopustit, aby o tom někdo psal v Hrabovských listech, o tom jak povolil drtičku tady vedle nás, aby mohl stavět. STOP korupci v Hrabové, STOP modrým ptákům z ODS!!!!!!!!!

[email protected] [email protected]