Ustavující zasedání Zastupitelstva MOb Hrabové se koná dne 19.10. 2022

Přijměte pozvání na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, které se koná dne 19.10. 2022 v 16.00 hodin v kulturním sále budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

 1. Zahájení, zjištění usnášení schopnosti
 2. Předání osvědčení o zvolení
 3. Složení slibu členů Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 4. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 5. Určení ověřovatelů zápisu
 6. Schválení Jednacího řádu a Volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 7. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městského obvodu Hrabová
 8. Rozhodnutí o způsobu volby (veřejná, tajná)
 9. Volba členů návrhové komise a volební komise
 10. Stanovení počtu členů rady
 11. Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dlouhodobě uvolněni
 12. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady městského obvodu Hrabová
 13. Návrh na zřízení výboru finančního a výboru kontrolního Zastupitelstva městského obvodu a volba předsedů a členů výborů
 14. Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce neuvolněných zastupitelů
 15. Různé
 16. Závěr
Štítky:

2 Komentáře

 1. Annonymní mnich říká:

  Není to brzo, nebrání to přijít pracujícím občanům?

 2. Radomír Orkáč říká:

  Posílal jsem Vám před chvílí email, ale napíšu to zde i veřejně. Internet není zcela anonymní, jak se může zdát a bylo by vhodné, abyste vystupoval pod svým jménem. Co se týká Vašeho dotazu, tak ten byste měl směřovat na svolavatele jednání, kterým je současný starosta Igor Trávníček a Rada MOb Ostrava-Hrabová. Osobně si myslím, že 16. hod. již pracujícím v návštěvě nebrání, bránila 14. hod., kdy to bylo svoláváno v minulosti. Mějte se a příště prosím pod skutečným jménem.

[email protected] [email protected]