Informace k plánovanému budování kruhového objezdu u Shell

V pondělí 31.10. 2022 jsem obdržel od vedoucího střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje aktuální informace k budování kruhového objezdu mezi Hrabovou a Vratimovem. V tuto chvíli se předpokládá, že realizace bude zahájena v roce 2026.

Dobrý den pane místostarosto,

Reaguji prosím pěkně tímto na Vámi zaslané dotazy ke stavbě Přestavba křižovatky silnic II/477 a II/478 v Ostravě – Hrabové.

1. V jakém stavu se nachází přípravná fáze? Byla dokončena veškerá přípravná dokumentace, realizační dokumentace, výkupy pozemků? Napište mi prosím, co ještě není dokončeno a v jaké fázi rozpracovanosti se daná dokumentace nachází, případně kdy budou pozemky vykoupeny.

Je zpracován projekt ve stupni DÚR. Podáno odvolání proti vydání ÚR ze strany soukromého vlastníka dotčeného pozemku. Krajský úřad Moravskoslezského kraje svým „Rozhodnutím“  o zamítání odvolání napadené rozhodnutí o umístění stavby „Přestavba křižovatky silnic II/477 a II/478 v Ostravě-Hrabové“ potvrdil. Vydané rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci 12.9.2022. Příprava stavby dále zahrnuta do dokumentace SŽDC v rámci úpravy kolejiště (mimoúrovňové křížení). Nově tedy řeší spol. SŽDC.

2. Jaké kroky ještě musí být učiněny, aby se mohlo přistoupit k realizaci, jinak řečeno co se musí ještě udělat, aby se mohlo “kopnout”. Jaký je předpokládaný či odhadovaný termín dokončení veškerých přípravných fází?

Vše bude záležet na dokončení projekční přípravy ze strany SŽDC v koordinaci s mimoúrovňovým křížením žel. trati. Přesněji uvedeno v poslední uvedené odpovědi.

3. Jaký je předpokládaný nebo odhadovaný termín realizace? Jaká je předpokládaná či odhadovaná délka realizace?

Předpoklad realizace 2026.

4. Jak je to s financováním této stavby? Kolik bude výstavba celkově stát a z jakého rozpočtu/dotací se to bude financovat?

Předpokládané náklady celkem 17 mil. Kč, z toho objekty města 4 mil. Kč. Financování MSK/SMO. Náklady a spolufinancování budou Správou železnic nadále upřesňovány i vzhledem k současné výši inflace.

5. Dle mých informací byl projektant upozorněn, že je připravována stavba podjezdu pod železniční tratí ve Vratimově – zpracovatel Sudop Brno. Projektant měl prověřit, zda navrhovaná stavba křižovatky a úpravy ulice Buničité nekoliduje se stavbou podjezdu. Nebudou se obě stavby překrývat, nebo naopak je sladěna realizace, aby se naplánovala jedna uzavírka?

Příprava stavby byla zahrnuta do dokumentace SŽDC v rámci úpravy kolejiště (mimoúrovňové křížení). Nově tedy řeší spol. SŽDC. Zástupci SŽ řeší problematiku vedení objízdných tras na železniční trati při výstavbě mimo úrovňového křížení trati. K celkovému DIO bude v budoucnu určitě svoláno jednání za účasti dotčených městských obvodů, měst, PČR, dopravců a dalších dotčených subjektů

6. Kdy bude prosím nějaká další (schůzka) schůzka a koho můžeme kontaktovat, abychom byli na danou schůzku pozváni (samospráva MOb Ostrava-Hrabová).

Podle čerstvé informace Ing. Cermana ze Správy železnic: Minulý týden byla vydána EIA která přípravu zdržela o rok. Probíhá kompletace dokladové části a v 01/2023 bude SŽ žádat o ÚR. Předpoklad realizace díla je v průběhu roku 2026.

Kontakt na investora Správu železnic:

Ing. Marek Cerman 
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Úsek technický 

Nerudova 1, 779 00  Olomouc
M  724 925 500
E  [email protected]

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Michal Jahn
vedoucí střediska

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]