Zápis č. 2020/1 z jednání pracovní skupiny obnova zeleně – 11.5. 2020

Zápis č. 2020/1 z jednání pracovní skupiny – obnova zeleně, konaného dne 11.5. 2020