Fotbalový klub – něco více o naší mládeži

Jednou z hlavních priorit našeho klubu je výchova mladých fotbalistů. Získávají u nás nejen základní znalosti pohybu a práce s míčem, ale také rozvíjíme jejich povědomí o zásadách správné životosprávy a zdravého životního stylu, snažíme se napomoci jejich zdravému tělesnému vývoji.

IMG_8741

V oddíle fungují tři mládežnická družstva do nichž pravidelně dochází okolo 90 žáků a dorostenců ve věku od 5 do 18 let. V našem areálu se pravidelně koná fotbalový turnaj žáků pod záštitou starosty obce, který se jej i aktivně zúčastňuje.

Trenéři mládežnických týmů jsou většinou sami bývalí aktivní fotbalisté s trenérskými licencemi. Mají svá řádná zaměstnání a o své týmy se starají zcela zdarma a ve svém volném čase. Je to jejich koníček.

Děti jezdí pravidelně s trenéry na kondiční soustředění, kde se utužuje nejen dobrá fyzická kondice ale i smysl pro kolektiv a vytváří se zde základ pro silná kamarádská pouta.

Úspěšně spolupracujeme s místním dětským domovem, odkud k nám dochází spousta dětí. Nejen že tyto děti hrají v našich oddílech, ale mají zde i svůj fan klub. V rámci tohoto klubu chodí fandit i ostatní děti z dětského  domova. Snažíme se tak vytvářet podmínky pro snazší zapojení dětí z dětského domova do běžného života a zajistit tak, aby tyto děti nebyly izolovány od kamarádů z úplných rodin.

Abychom i nadále mohli s dětmi pracovat a rozvíjet jejich nadání a talent, rádi bychom pro ně sehnali od našich sponzorů, reklamních partnerů a příznivců prostředky potřebné pro zajištění běžného chodu jak celého fotbalového oddílu (péče o travnaté hlavní i tréninkové hřiště, nákup míčů a tréninkových pomůcek, oprava a provoz šaten a sprch) tak i jednotlivých oddílů (dresy, šusťákové bundy, příspěvky na dopravu týmů na hřiště soupeře a podobně).

[email protected] [email protected]