Fotbalový klub – sponzoři

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, firmám a partnerům za spolupráci a pomoc našemu oddílu, protože bez jejich podpory by byla činnost našeho oddílu kopané TJ Sokol Hrabová jen obtížně myslitelná v současném i v plánovaném rozsahu.

Jmenovitě se jedná o:

 • Obec Hrabová
 • Darren stav, s.r.o.
 • Lumír Bednář Chacharova pizza
 • Auto Šindler
 • Anglická školka
 • Tumakov
 • Bohuslav Heczko
 • Jami stav
 • Ostrava !!!
 • Ballsport
 • Krbova kamna . com
 • Kovo KM Machining s.r.o.
 • Arcelor Mittal
 • Ospol tech
 • Restaurace ŠATLAVA Hrabůvka

Naše představa o formě sponzorství

Máme celou řadu projektů, které jsou zatím ve stádiu přípravy. Pokud jako náš sponzor projevíte zájem o některý z nich, rozpracujeme jej do takové podoby, která bude nejlépe vyhovovat oběma stranám.

 • Potřebujeme jak investice do areálu, tak příspěvky na provoz jednotlivých sportovních oddílů.
 • Staráme se jak o sportovní vyžití dospělých sportovců, tak hlavně o děti a mládež. Provoz celé TJ je finančně nákladný, takže na další rozvoj sportoviště i zkvalitnění podmínek sportovců přivítáme jakoukoliv formu sponzorství.
 • Pro kvalitní sport je třeba kvalitní povrch.
 • Začali jsme budovat tréninkové hřiště, které využíváme i pro minikopanou. K jeho dokončení bychom ale potřebovali například záchytné sítě za branky.
 • Největší náročnost má v tomto ohledu ale naše travnaté hřiště, které potřebuje trvalou a soustavnou péči jako je sekání trávy, hnojení, ale i průběžné dosévání, odplevelení a hojné zalévání. Naše vodní zdroje na to ale nestačí, potřebovali bychom techniku na pravidelné zalévání.
 • Celý areál by si zasloužil rekonstrukci oplocení a takovýchto investičně náročných projektů je ještě mnohem více.
 • Jsou zde ale i další méně nákladné a přesto velmi potřebné investice. Naši sportovci například potřebují nové dresy, míče, brankové sítě a jednotné šusťákové soupravy by také jistě dodaly na vážnosti a přispěly k odpovědnosti především u mladých sportovců. Jsme vděčni za jakoukoliv, byť i malou formu sponzorství.

Seznam velkých a finančně náročných projektů v areálu TJ Sokol Hrabová

Stávající podmínky odpovídají době vzniku a časovému opotřebení. Náš areál tak, jak jej známe, vznikl před 40 léty. V době vzniku byl moderní a odpovídal tehdejším trendům a hlavně potřebám počtu tehdy aktivních členů.

Našim dnešním cílem je přestavět budovu se šatnami tak, aby zde vzniklo důstojné zázemí jak pro sportovce TJ Sokol Hrabová, tak i pro jejich soupeře a to pro několik sportů najednou (fotbal, volejbal a pod.). Chceme, aby zde vznikly 4 větší šatny a 4 menší. K těmto šatnám pak potřebujeme vybudovat dvě sprchovací místnosti, každou s minimálně 4 sprchami tak, aby bylo možné současné využívání areálu několika sportovními oddíly najednou .

Součástí fotbalového hřiště jsou i lavičky pro diváky a i ty by potřebovaly kompletní rekonstrukci.

Areál TJ Sokol Hrabová by potřeboval rekonstrukci oplocení. Část oplocení by stačilo jen opravit, ale část by bylo třeba kompletně rekonstruovat. Rekonstrukce oplocení je nutná jak z hlediska bezpečnosti areálu, tak i z hlediska bezpečnosti návštěvníků tohoto areálu. V prostoru za oběma brankami bychom potřebovali vybudovat záchytné sítě, které by bylo možné využít i například pro velkoplošnou reklamu.

Co můžeme sponzorům a reklamním partnerům nabídnout

Je to především nabídka na využívání areálu pro podnikové akce, s jejichž organizací rádi pomůžeme.
V areálu TJ Sokol Hrabová lze umístit reklamní poutače, které by byly velmi dobře viditelné jak v areálu, tak i ze sousední ulice Mostní.
V neposlední řadě se logo vaší firmy může objevit na dresech našich sportovců a na brankových sítích. Naši sportovci rovněž mohou hrát svá mistrovská utkání v barvách generálního sponzora.

[email protected] [email protected]