Gulášfest 2018

Kulturní komise Vás zve na první ročník tématického gulášfestu – soutěž ve vaření guláše o putovní pohár starosty obce Ostravy-Hrabové. Akce se koná dne 1. září 2018 v areálu TJ SOKOL Hrabová. Soutěžní téma letošního ročníku – „pohádkový guláš“.

Zaregistrované týmy:

 • Kanci ze Šídlovce
 • Hasiči
 • Machálci
 • TORALI
 • Zbojníci
 • Makro
 • Hrabová Šumperk I
 • Hrabová Šumperk II
 • Hrabovské listy
 • Čmeláci
 • Velocipedisté
 • Tým Přemka M.
 • ČAFKA
 • Pat a Mat
 • Rybáři
 • Veteráni

Důrazně upozorňujeme, že akce je apolitická (týmy nesmí tvořit politické strany, politická hnutí, politické kluby a ani politická sdružení nezávislých kandidátů), organizátoři si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže týmy, které by porušovaly pravidla nebo nevhodným chováním narušovaly průběh akce.

Startovné se platí na místě u prezentace:

 • startovné neplatí soutěžní tým, který uvaří guláš v rámci vyhlášeného téma (například v maskách nebo vyzdobením pracovního prostředí)
 • 100 Kč za každého člena týmu (např. 6 členů zaplatí dohromady 600 Kč), pokud tým jako celek nesplní soutěžní téma
 • startovné bude použito na uhrazení režijních nákladů při organizaci akce

Pravidla soutěže ve vaření guláše:

 1. každý soutěžní tým se musí předem registrovat prostřednictvím online formuláře
 2. odkaz na online formulář bude během prvního týdne v červenci zveřejněn na webu www.hrabova.info
 3. registrační online formulář bude přístupný do 31.8. 2018 nebo do přijetí 10. přihlášky
 4. musí se vařit kotlíkový guláš
 5. příprava soutěžního guláše (kromě naložení masa) se děje v místě konání akce od 8:45 hod. (např. i loupání a krájení cibule)
 6. k podpalu ohně pod kotlem může dojít nejdříve v 9:00 hod.
 7. minimální množství navařeného guláše je 7 litrů
 8. k odevzdání povinného vzorku (zdarma) odborné porotě musí dojít mezi 11.-14. hod.
 9. porota bude hodnotit chuť, přípravu a celkový dojem
 10. veřejnost bude moci guláš ohodnotit/ocenit formou hlasovacího lístku
 11. vodu, chleba, misky a lžíce zajistí organizátor akce
 12. kotlík, podpal a topné dřevo si každý soutěžící tým musí zajistit sám
 13. každý tým je povinen si vše po sobě řádně uklidit
 14. celá akce i doprovodný program jsou přísně apolitické
 15. organizátoři si vyhrazují právo program i pravidla změnit
 16. kontaktní email: [email protected]

Organizační pokyny (zveřejněno 28.8.2018)

Na samotnou akci (soutěž ve vaření guláše) vstupné je zdarma. SOKOL si vyhrazuje právo vybírat vstupné na fotbalové utkání. Na kinematografu se platí dobrovolné vstupné ve prospěch dobročinnosti.

Soutěžní týmy si zajistí (soutěžní pravidla jsou platná):

 • masky, pokud nechtějí platit startovné,
 • veškeré potřebné (potravinové) ingredience kromě pitné vody,
 • kotlík, ohniště, dřevo,
 • areál bude otevřen v 8:00 hod.,
 • začátek vaření od 9:00 hod.,
 • ukončení vaření nejpozději do 14:00 hod.,
 • stanovení prodejní ceny (cedulka),
 • prodej guláše (doba neomezena),
 • úklid ohniště a jeho okolí.

Kulturní komise zajistí:

 • 1 ks velký putovní pohár (vítěze vybere porota ve složení B. Šostáková, A. Sommerová, M. Holišová a zástupce z družební Hrabové),
 • 1 ks pohár (vítěze vybere veřejnost na základě vyplnění hlasovacích lístků),
 • 20 krájených bochníků chleba,
 • 400 ks plastového nádobí (misko-talíř, lžíce) a ubrousky,
 • hlasovací lístky pro veřejnost.

Hlasování:

 • Zájemci z řad veřejnosti obdrží na místě hlasovací lístek, kde označí číslo jednoho soutěžního týmu, který měl dle jejich hodnocení nejlepší guláš. Na hlasovacím lístku je sice 20 čísel, nicméně soutěžních týmů bude méně a zbylá čísla jsou jen rezervou.

Takto bude vypadat hlasovací lístek pro veřejnost

[email protected] [email protected]