Stalo se

Fotky: červencová část fotosoutěže

Členové kulturní komise vybrali dne 20. 8. 2015 na své schůzi výherce nejlepší fotografie za měsíc červenec. Zvítězila fotografie splavu pod mostem k Vratimovu, kterou nám zaslala Ilona Hromádková. Vítězná fotografie nese název „Na Ostravici“.

Cyklovýlet na Prašivou

Vyjeďte si s námi jeden z beskydských vrcholů a užijte si cyklocestovatelskou přednášku Martina Stillera. Cyklovýlet na Prašivou s možností přespání a pokračování na Dny NATO jsme naplánovali na 19. září.

Pozor na falešné kameníky!

Hřbitov je místo piety, posledního odpočinku a místo, kam chodíme vzpomínat na naše zesnulé. Z různých důvodů chceme mít místo spočinutí našich blízkých pěkně upravené.

Tramvaj do Hrabové nejezdí už 40 let

Bude tomu již 40 let, kdy do našeho obvodu naposledy přijela tramvaj. Vůbec poslední tramvajový spoj z tehdejší smyčky Hrabová Ščučí (v blízkosti ulice Na Konečné – ostatně tato ulice má tento název právě podle konečné tramvaje) odjel 29. srpna 1975 v 7:50 ráno.

Námět na úpravu podchodu pod Místeckou

Z Hrabůvky přes Šídlovec a dále do Kunčic prochází cyklostezka A. Její označení je symbolické, protože v místě podchodu pod ulicí Místeckou se jedná o vůbec nejfrekventovanější úsek cyklostezek v Ostravě.

Zábava na TJ SOKOL Hrabová

Členové TJ SOKOL Hrabová si Vás dovolují pozvat na „ZÁBAVU“, která se uskuteční 29.8. na hřišti.

znak

Žádost o poskytnutí informací – prodloužení nájemní smlouvy

Radnímu Milanu Pospěchovi byla podle některých občanů prodloužena nájemní smlouva na užívání bytové jednotky v budově hasičské zbrojnice. Podle získaných informací by se mělo jednat o prodloužení smlouvy na deset let.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 8

Škola Dle školní kroniky napsal učitel Josef Vašíček. Školní budova byla postavena zároveň s budovou farní r. 1781 a v ní pravděpodobně zřízena ihned i škola.

Prázdninové jízdy historickými vozidly

V sobotu 22. 8. 2015 vás zveme na projížďku historickými vozidly z centra Ostravy k ZOO.

Noční výjezd na Lysou horu

Pojeďte s Ostravounakole.cz již tuto sobotu 22.8.2015 na kole na Lysou horu! Sraz v 18 hodin u jezu v Hrabové. Počítá se s tím, že na vrcholu se zůstane až do východu slunce.

Publikace Hrabová v období druhé světové války dostupná veřejnosti

Vážení spoluobčané, jménem autorů publikace Hrabová v období druhé světové války, která byla v našem městském obvodě vydána k příležitosti 70. výročí konce druhé světové války, bych chtěl sdělit, že tato dnes již nedostupná a vyprodaná publikace je od měsíce srpna přístupná široké veřejnosti.

Zpráva z auditu TOP Auditing za rok 2014

Zastupitel Vladimír Petana nám zaslal ke zveřejnění Zprávu z auditu TOP Auditing za rok 2014, Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 a Zpráva o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Radniční periodika

Při četbě místních časopisů (podle novelizovaného tiskového zákona „periodického tisku územního samosprávného celku“) si nelze nepovšimnout, jak v různých obcích mají zastupitelé k tomuto informačnímu prostředku rozdílný přístup.

První uprava webu obce?

Dne 17.8.2015 někdo po mnoha letech zasáhl do grafické podoby webu obce. Malá změna zapříčinila minimálně dočasnou nepřístupnost stránek pod některými prohlížeči.

Hasiči: TFA Hartaman 2015

Dne 15.8.2015 se uskutečnilo dlouho očekávané TFA Hartaman. Jednalo se o jubilejní 10. ročník soutěže a premiéru Ondřeje Bráta, Jiřího Kročka, Davida Krátkého a Martina Doležálka.