Stalo se

Zverimex – výprodej

Vážení zákazníci, ke dni 31.3.2015 končí tato prodejna svůj provoz. Již nyní můžete nakupovat zboží, které spadá do 21% DPH se značnými slevami.

Seminář – Hrabovské listy (podruhé)

Dnes byla všem zastupitelům zaslána nová pozvánka na seminář/poradu. Součástí je i návrh koncepce od budoucího šéfredaktora.

znak

ČSSD: otevřený dopis starostovi

Vážený pane starosto, považuji za potřebné vést diskuzi o změně podoby Hrabovských listů, protože jejich stávající stav je nevyhovující z více důvodů, a svolání semináře pro zastupitele městského obvodu považuji za vhodnou formu této diskuze.

Dějiny rybnikářství v českých zemích v souvislosti s hrabovskými rybníky

Článek uvádí do souvislostí fenomén hrabovských rybníků se stručnými dějinami rybnikářství v českých zemích. Článek napsal Jan Slepička ve spolupráci s Martinem Slepičkou.

ZŠ: Pamětní kniha

V průběhu měsíce ledna jsem si při jedné z pravidelných návštěv naší základní školy všiml, že na stěně před ředitelnou a sborovnou visí něco nového – pamětní kniha.

Seminář – Hrabovské listy

Dnes byla všem zastupitelům zaslána níže uvedená pozvánka na seminář. Pozor, seminář je pravděpodobně neveřejný a není možné ho brát jako pozvánku pro veřejnost.

Hrabovské listy – 2005

Dnes byly vypublikovány další naskenované Hrabovské listy. Tentokrát se jedná o rok 2005.

Reakce na „Slovo starosty“ v Hrabovských listech

Je poněkud farizejské, když pan starosta kritizuje zbytečné konfrontace a přitom on sám v období voleb tyto konfrontace začal vyvolávat.

Aktuální stav pro běžky v Hrabové

Dnes ráno nám napsal jeden čtenář Hrabová.Info, že by rád ostatní informoval o aktuálních podmínkách pro běžkaře v Hrabové.

TORALI o.s.: maškarní bál pro děti

TORALI o.s. a TJ Sokol Hošťálkovice dne 31.1. uspořádali pro děti v Hoštálkovicích maškarní bál. Jednalo se prakticky o první akci v tamním nově zrekonstruovaném kulturním domě (rekonstrukce trvala 16 let).

znak

Ze středověkých dějin Hrabové

Přesné okolnosti vzniku obce Hrabová zůstávají dodnes obestřeny tajemstvím.

Hrabová a její rody, grunt č. 8

Když poodejdeme od minulého gruntu nějakých 100 metrů směrem k Paskovu, dorazíme k dnešnímu gruntu s přiděleným popisným číslem 45, který se nachází naproti křižovatce ulic Paskovská a Na Honech.

Evropsky významná lokalita Pilíky

Na horním konci Hrabové byla po roce 1960 vybudována soustava důlních nádrží, která se nalézá na území bývalého rybníka Pilík a která je v současnosti vedena pod záštitou Evropské unie v seznamu evropsky významných lokalit.

Vladimír Slavík – jubilant „80“

Před 80 lety, 28. ledna 1935, se narodil Vladimír Slavík. Redakce Hrabová.Info mu přeje hodně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu do dalších let.

znak

Setkání jubilantů?

Na stránkách obce byl v pondělí 26.1.2015 vystaven dokument s názvem „Souhlas o ochraně osobních údajů – Setkání jubilantů“, který má ale podle mého názoru jeden zásadní nedostatek.