Historické události

30.05.1940 - Povodně v Hrabové
30.05.1903 - Po pěti letech je dokončena velká oprava interiéru i exteriéru kostela sv. Kateřiny.
31.05.1593 - Ctibor Syrakovský z Pěrkova urovnal spor týkající se svádění vody na hrabovská pole mezi novobělskými a hrabovskými občany
31.05.1942 - Hrabová obklíčena policií a četnictvem
05.06.1929 - Zloděj se vloupal do pokladny obecního úřadu
06.06.1890 - Hrabovská lokálie je povýšena na farnost, prvním farářem se stává Ignác Kocvrlich.
06.06.1801 - Starý farní domek je prodán paskovským farářem Janem Wolným Ondřeji Janšovi za 45 zlatých.
06.06.1926 - Povodně v Hrabové
08.06.1925 - Začala stavba pomníku M. Jana Husa
13.06.1694 - Potvrzení dědičných privilegií hrabovských fojtů Franzem Josefem hrabětem z Oppersdorfu
22.06.1919 - První popřevratové obecní volby
23.06.2003 - Započala obnova dřevěného kostela sv. Kateřiny
23.06.1969 - Neznámí pachatelé vylupují kostel sv. Kateřiny Alexandrijské.
01.07.1941 - Hrabová sloučena s Moravskou Ostravou
01.07.1960 - Hrabová se stává součástí města Ostravy pod městským obvodem Ostrava-Zábřeh.
06.07.1945 - Založen Pomocný národní výbor v Hrabové
20.07.1781 - Paskovský farář Jan Neundorfer vydává zakládací listinu hrabovské lokálie.
30.07.1597 - Dopis olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského kritizující nekatolické kazatele na hrabovské faře
31.07.1914 - V Hrabové vyhlášena všeobecná mobilizace.
31.07.1926 - Povodně v Hrabové
[email protected] [email protected]