(FOTO) Přírodní učebna a přírodovědný okruh u základní školy je před dokončením (FOTO) Přírodní učebna a přírodovědný okruh u základní školy je před dokončením
Podzimní Ukliďme Česko, září 2019
Budoucí 1

Zájezd na vánoční trhy do Wroclavi – 7.12. 2019

Komise pro děti a mládež RMOb Hrabová pořádá zájezd na vánoční trhy do Wroclavi. Přihláška je platná až po zaplacení, a to z důvodu neustálého odhlašování a přihlašování. Po zaplacení není možné vrácení peněz, pouze možnost výměna účastníků.

Informace

Deník: Region prohrává boj o dálnici z Ostravy do Frýdku-Místku

Posílám článek z webu Deníku. Prosím o zveřejnění – určitě to bude zajímat velkou oblast čtenářů z Hrabové a okolí. Miroslav Houžvička

Úřad MOb Hrabová

Místa pro zábor stánku na Kateřinské pouti

Kateřinská pouť se před kostelíkem sv. Kateřiny v Hrabové letos koná v neděli 24. listopadu 2019. K tomu, aby zde mohl být umístěn prodejní stánek je potřeba předem vyplnit ohlášení k záboru, které je na vyžádání v kanceláři Ing. Michaely Matuštíkové. Zábor na pouť stojí 30 Kč/m2.

Aktuálně

Nalezena fenka jorkšírského teriéra

Dne 14.10. 2019 byla na rohu ulic Šídlovecká a V. Huga nalezena fenka jorkšírského teriéra. Na krku měla červený obojek. Pes se momentálně nachází na moštárně v Hrabové, kde pracovníci VPP sídlí.

Stalo se

Deník: Region prohrává boj o dálnici z Ostravy do Frýdku-Místku

Posílám článek z webu Deníku. Prosím o zveřejnění – určitě to bude zajímat velkou oblast čtenářů z Hrabové a okolí. Miroslav Houžvička

Nalezena fenka jorkšírského teriéra

Dne 14.10. 2019 byla na rohu ulic Šídlovecká a V. Huga nalezena fenka jorkšírského teriéra. Na krku měla červený obojek. Pes se momentálně nachází na moštárně v Hrabové, kde pracovníci VPP sídlí.

Místa pro zábor stánku na Kateřinské pouti

Kateřinská pouť se před kostelíkem sv. Kateřiny v Hrabové letos koná v neděli 24. listopadu 2019. K tomu, aby zde mohl být umístěn prodejní stánek je potřeba předem vyplnit ohlášení k záboru, které je na vyžádání v kanceláři Ing. Michaely Matuštíkové. Zábor na pouť stojí 30 Kč/m2.

Zájezd na vánoční trhy do Wroclavi – 7.12. 2019

Komise pro děti a mládež RMOb Hrabová pořádá zájezd na vánoční trhy do Wroclavi. Přihláška je platná až po zaplacení, a to z důvodu neustálého odhlašování a přihlašování. Po zaplacení není možné vrácení peněz, pouze možnost výměna účastníků.

Dva zranění muži během několika hodin

Hned dvakrát vypomáhali 25. září 2019 strážníci osobám se zdravotními problémy v Ostravě-Hrabové.

Příprava kruhového objezdu u čerpací stanice Shell se opět posunula

(Záznam z výrobního výboru) Křižovatka je navržena na silnicích druhých tříd v průtahu místní částí Hrabová a obcí Vratimov (sil. II/478 – ulice Mostní a sil. II/477 – ulice Frýdecká a Buničitá).

MOb Ostrava-Hrabová: Dotační program 2020

Na webu obce v sekci Úřad a v podsekci Dotace naleznete vše potřebné k podání žádosti o dotaci na rok 2020. Pozor, žádosti se podávají od 18.10. do 18.11.2019.

Kácení stromu na Příborské ulici

Na kontrolním dnu 1.10. 2019 upozornil investora technický dozor na nutnost kácení vzrostlé břízy, která má velmi proschlé hlavní větve a korunu. Padající větve ohrožují chodce a zaparkovaná auta. Z jeho pohledu se jedná o havarijní stav. Jedná se břízu bělokorou o obvodu kmene 162 cm.

Návrh akcí s koncem po 22. hod. v roce 2020

Místostarostka Vlaďka Kopitzová si vzala na starost letošní nahlášení akcí pro posudkovou komisi, která nám jistojistě povolí opět jen jednu. Ostrava prostě nechce, ať se lidé v městských obvodech baví po 22. hod.

Výsledky interního auditu našeho úřadu

Kontrola byla provedena u městského obvodu Hrabová se sídlem ul. Bažanova 4, 720 00 Ostrava 20 zaobdobí od 9/2018 do 7/2019 výběrovým způsobem, sohledem na významnost jednotlivých skutečností. Kontrolovány byly i vybrané skutečnosti a záznamy mimo uvedené období, které však věcně s tímto obdobím souvisely.

Nové protihlukové stěny v Ostravě-Hrabové

Květa Hrabovská nám před dvěma roky poskytla zajímavou informaci, která měla v Hrabové tehdy poměrně velký ohlas. Pana Balcara ze Ředitelství silnic a dálnic ČR se zeptala na možnosti vybudování protihlukových stěn v okolí Místecké.

Kanalizace v jižní části Hrabové

Upozorňuji, že do vydání posledních Hrabovských listů jsem držel dohodnu mezi radními, že nebudu o „kanalizaci“ nikde psát, protože místostarostka připraví podklady pro starostu a ten bude za nás bojovat u primátora.

(FOTO) Přírodní učebna a přírodovědný okruh u základní školy je před dokončením

V předchozích dnech zhotovitel dodal informační tabule k budovanému přírodovědnému okruhu. Projekt „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“ je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva vnitra.

Odpoledne pro seniory – 17.10. 2019

Městský obvod Hrabová pořádá u příležitosti Mezinárodního dne seniorů společné odpoledne pro občany starší 60 let s kulturním programem – ODPOLEDNE PRO SENIORY.

(FOTO) Den otevřených dveří u dobrovolných hasičů

I navzdory datu, pátek třináctého září roku 2019, uspořádali hrabovští hasiči „Den otevřených dveří“. Zájemci si mohli prohlédnout hasičárnu a dozvěděli se vše, co je zajímalo o práci našich dobrovolných hasičů.