Nejen informační tabule v Hrabové

Na ustavujícím Zastupitelstvu bylo veřejností poukázáno na havarijní, resp. slušně řečeno nereprezentující obec, stav informačních tabulí.