Nový praktický lékař pro dospělé

S Novým rokem došlo v ordinaci praktického lékaře pro dospělé na Šídlovci ke změně.