Změna: Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti Změny na prvním zastupitelstvu v Hrabové

Náš název hlásá změny a proto jsme se rozhodli podat následující informace nejen našim voličům.

Při volbě starosty, místostarosty, tajemníka a rady – členů stran minulého vedení – jsme se zdrželi hlasování a naopak jsme podpořili nově volené zastupitele. V návaznosti na náš volební program jsme navrhli své zastoupení v kulturní komisi, v komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii a v redakční radě Hrabovských listů. Námi navrhovaní členové jsou ti, kteří se danou tématikou dlouhodobě zabývají a mají své neoddiskutovatelné zkušenosti. Transparentnost radnice jsme podpořili návrhem zřizovat zvukový záznam a následně zápis dle vzoru zápisu pořizovaného na zastupitelstvech SMO. Slovy naší zastupitelky, došlo ke zklidnění bouřlivé reakce zastupitelů i pracovnic OÚ po příspěvku paní Tomisové.

Pan Houžvička v diskuzi zmínil nutnost rekonstrukce zchátralých vývěsek v obci. Celkové hodnocení výstupů a hlasování paní Kopitzové lze hodnotit jako přínosné a kvalitní.

Považujeme za samozřejmost i nadále informovat o průběžném naplňování našeho volebního programu.

Jako bod k zamyšlení pro čtenáře je koaliční partnerství, neboť koaliční partner, kterého si vybralo ODS, je bez volebního programu a proto nemůže svým voličům předkládat žádná plnění svého programu, ale jen to že plní program svého koaličního partnera.
ZO Změna Ostrava – Hrabová

Jeden komentář

  1. carmen říká:

    Fandím Vám,
    pokud by radnice jednala s občany otevřeně a vyslyšela přání občanů, nemuselo být první zastupitelstvo po volbách tak bouřlivé. Bylo to ke škodě jak občanů, tak zastupitelstva.

[email protected] [email protected]