Osobní vyjádření k dění po komunálních volbách

Osobní vyjádření k dění po komunálních volbách

Děkuji všem, kteří mi dali v komunálních volbách svůj preferenční hlas. Po celé 4 roky v pozici místostarosty jsem se soustředil především na to, aby se zrealizovaly investiční akce prospěšné pro Hrabovou, především aby se z mrtvého bodu dostala příprava Prodloužené Mostní. Jsem si naprosto jistý, že bez mého osobního lobbování u náměstků primátora pro dopravu a pro investice, jakož i u primátora a 1. náměstka hejtmana, by se přípravu v těžkých ekonomických podmínkách města nepodařilo rozhýbat. Bohužel je mi velmi líto, že se stavbu nepodařilo v uplynulém volebním období dotáhnout k realizaci a veškeré vynaložené úsilí bylo marné. Prosadili jsme pro vlastníky toho posledního pozemku nadstandardní výkupní cenu. Bohužel ani to nepomohlo, proto jsem považoval za potřebné občanům Hrabové v Hrabovských listech sdělit, proč se nám problém dopravy nepodařilo vyřešit. Asi bych příště volil mírnější slova, ale rozhodně si myslím, že občané mají právo vědět konkrétní důvod, proč se to nepodařilo.

Osobně jsem se angažoval při získávání dotací a přípravě celé řadě dalších investičních akcí, například hledání míst nových parkovišť na Šídlovci (teď nemyslím tolik diskutovaný vnitroblok), úpravy prostoru cyklostezky u Vratimovského jezu nebo hledání a nalezení optimální podoby lávky u Starého splavu, aby byla funkční a z hlediska investičních nákladů realizovatelná. Přes počáteční odpor radních se mi podařilo je přesvědčit o potřebě rekonstrukce ulice Na Zvoničce. Ale to jsou jen příklady, zdaleka ne plný výčet toho, co jsem prosazoval.
O to více jsem byl překvapen, když se po komunálních volbách začaly mezi občany Hrabové šířit nejrůznější šuškandy, které mě měly za cíl mně poškodit. Je zajímavé, že je šiřili lidé, kteří se mnou prakticky vůbec nepřišli do styku, kteří mě třeba jen viděli pětkrát za rok, aniž by se mnou cokoliv řešili. Určitě je však podstatné, že to byli lidé, kteří byli předtím ve styku s panem starostou nebo jinými kandidáty ODS.
Nechci se vyjadřovat ke všem špinavostem na mně vyřčeným, ale ke dvěma určitě ano.

Za prvé se o mně začalo šířit, že jsem kariérista a korytář, který jde po funkcích kvůli peněz. Protože to občané neví, prosím, aby si každý zodpověděl na tuto otázku: Je kariéristou ten, který po 16 letech vykonávání funkce předsedy politické strany je poprvé na kandidátní listině uveden na jejím prvním místě? Je kariéristou ten, který po 16 letech působení v zastupitelstvu městského obvodu si dovolí usilovat o funkci ve vedení obce? Jde po penězích ten, který jezdí v 18 let staré Škodě Felicii a má byt se zařízením 20 let starým?

Za druhé se v této povolební době začalo o mně rozšiřovat, především od manželky jednoho kandidáta za ODS, že jsem se v kostele při loňské vánoční mši dopustil toho, že jsem políbil svou přítelkyni, což bylo následně zobecněno, že jsem člověk, který se neumí chovat. Ano, musím potvrdit, že opravdu jsem se nechal v kostele přítelkyní políbit, netuše, že toto není v kostele přípustné, protože tam chodím opravdu jen při výjimečných příležitostech. Okamžitě poté, co jsem se dozvěděl, že se toto dotklo cítění věřících, vyhledal jsem pana faráře, abych se mu omluvil, že jsem neměl v úmyslu tím někoho pohoršit či urážet. Pan farář mi sdělil, že to správné chování sice určitě nebylo, ale nejedná se o zase tak velký prohřešek. Určitě však stojí za zamyšlení, že se to událo před 10 měsíci, aniž by to někdo na veřejnosti kritizoval, ale v době povolebního vyjednávání to naráz bylo vypuštěno mezi lidi. Nechť si každý sám zodpoví na otázku proč.

Ano, dopustil jsem se prohřešku, že jsem jako místostarosta pořád pana starostu otravoval s nějakými požadavky od občanů, pořád chtěl něco měnit a zejména, že jsem trval na dodržování zákonů. Takový prohřešek se zjevně mocnými neodpouští. Ale nechť si občan sám posoudí, zda to byl opravdu prohřešek.

Autor: Jan Dvořák

24 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Ve Vašem vyjádření jsou dva hlavní pilíře a oba mají společného jmenovatele – nevědomost.

  Zatímco nevědomost u jednoho většině Vašich voličů moc neřekne. Políbení nesezdaného páru v kostele sice prohřeškem je, ale většího prohřešku se dopouští ten, kdo toto o Vás šíří dále. Správný křesťan by Vás na nevhodnost takového chování v ústraní upozornil, vědom si ponaučení, že nevědomost hříchu nečiní. Vědom by si měl být zejména toho, že Bůh nenávidí hřích klevetění a pomlouvání. Jsem si jist, že se v kostele příště takového chování, do případné církevní svatby s přítelkyní, vyvarujete. Mám dojem, že v dnešní ateisticky založené společnosti budete pro její část dokonce rebel.

  To v druhém pilíři, prodloužené Mostní, už u mne mnoho pochopení nenajdete. Věřím Vám, že toto děláte z přesvědčení. Zde sedí přísloví “cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly”. Je pěkné, že se přiznáváte k tomu, že za protlačování prodloužené Mostní stojíte Vy. Domnívat se však, že tímto řešíte dopravní problémy Hrabové je pošetilé. Jelikož jak jsem již napsal, věřím Vám, že toto neděláte ze zištných důvodů, tak akorát musím říci, že čeština má pro toto jednání krásné pojmenování: “Aktívní blbec”. Ačkoliv se mi jakékoliv lobování příčí, udělal byste mnohem lépe, kdybyste své lobování zaměřil na zrušení zpoplatnění silnice mezi Ostravou a Místkem.

  Proti ostatním Vaší aktivitám nenamítám nic a shledávám je naopak užitečnými. Akorát u bezesporu žádoucí lávky u Starého splavu tuto vyřešit hlavně tak, aby se při povodních nestala překážkou lapající naplaveniny s následným odkloněním povodní do obce.

  Poslední odstavec Vašeho vyjádření, to připomíná trucování dítěte kterému rozšlápli bábovičku. Toho se oprostěte a zaberte tak, aby za Vás mluvila při příštích volbách práce v opozici a byla pádným důvodem k Vašemu zvolení. To je lepší důvod než podsouvání pocitu ukřivdění.

 2. Jan Dvořák říká:

  Nejlepším důkazem je to, že v nové obvodní radě není kromě starosty nikdo s vysokoškolským titulem.

 3. Milan Slíva jr. říká:

  Vysokoškolský titul není patentem na rozum. Ono kolikrát selský rozum může být přínosnějším. Roli hraje většinou u mladých lidí, kde může svědčit o jejich schopnostech vstřebávat informace. U starších lidí roli až tak moc nehraje, tam hrají roli zejména životní zkušenosti a postoje které zastávají.

  Takže i kdyby tam nebyl nikdo s vysokoškolským titulem, je to věc která by mi osobně vadila ze všeho nejméně.

  Příčinou našich rozdílných pohledů bude pravděpodobně asi i to, že Vy píšete z pohledu člověka, který tento titul má a já z pohledu toho, kdo jej nemá (jakožto vzděláním zootechnik zastupuji pravděpodobně onen selský rozum; získání titulu mi z politických důvodů nebylo dopřáno a po revoluci již nebyl pro mne prioritou).

 4. Jan Dvořák říká:

  Zcela souhlasím, že zdravý selský rozum je obecně přínosný a samo vzdělání není patentem na rozum. Každopádně se však s člověkem bez vzdělání snadněji manipuluje, protože neví, co je napsáno v zákonech. A veřejná správa musí dodržovat postupy předepsané zákony.

  • Dobrý večer pane Dvořáku,

   1) Vážím si toho, že jste začal vystupovat v necenzurovaném prostředí.
   2) K tomu pomlouvaní, musím souhlasit s panem Slívou.
   3) K problému “mostní”, musím také jen souhlasit s panem Slívou.
   4) K vaší orientaci v zákonech a dodržováním postupů už výhrady mám:

   doporučuji si přečíst tento článek:
   http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=222
   hlavně odstsavec: “Obcházení požadavku zákona v praxi”
   dále doporučuji se podívat na stavební povolení č.3/2014 vydané 20.2.2014 naší obcí…

   …a začít si spojovat tyto informace dohromady…

   dále chci říct, že pokud by se přepočítala prodloužená ul. Mostní dle nových technický podmínek, může se lehce stát, že prodloužená ul. Mostní spadne do kategorie silnice I třídy, což je např. i Rudná…

   doufám, že jestli nastanou s touto kontroverzní stavbou problémy, postavíte se za ně, protože investor se pojistil a zabetonoval proces přepočtu… a vy se stavíte zato, že to vaše “lobby”.

   Neberte to jako útok, ale jako konstruktivní kritiku…

   doporuč

 5. Milan Slíva jr. říká:

  Od toho je Kontrolní výbor, který by měl jejich činnost usměrňovat a být s nimi v součinnosti. Zde by měli sedět opravdu odborníci, kteří se v daných zákonech orientují.
  Jinak s vyšším vzděláním opravdu přichází i jistá odolnost vůči manipulovatelnosti, ale v tomto nelze paušalizovat. Tato odolnost roste totiž nejen se vzděláním, ale také s věkem.

  • Radomír Orkáč říká:

   Milan Sliva:
   “Tato odolnost roste totiž nejen se vzděláním, ale také s věkem.”
   Vekem sice taky, ale spise tim vzdelanim, praxi v oboru a hlavne obecne – zivotni zkusenosti.

   R.

   • Milan Slíva jr. říká:

    Věk a životní zkušenost jdou ruku v ruce, takže jedno může být synonymem druhého. Praxe v oboru sice zocelí proti manipulaci v záběru daného oboru, ale dělá snadným cílem mimo tento obor. Čím širší rozhled a znalosti, tím je člověk hůře manipulovatelný. Jednostranné zaměření je spíše na škodu.

    Osobně si myslím, že vzdělání spíše než přidání odolnosti k manipulovatelnosti vylepší schopnost manipulovat s jinými. Vzdělání ze svině beránka neudělá a nezvládne to i naopak. To je dáno spíše geneticky, výchovou a prostředím ve kterém jedinec vyrůstá.

   • “Vysokoškolský titul není patentem na rozum.”

    S tím jen souhlasím, rozhoduje hodně sociální inteligence, morálka, všeobecný rozhled a zkušenosti. Kolik lidí by mohlo mít titul a nemá… a kolik lidi si ho naopak koupilo. Mít titul, není vhodný argument být někde v radě..

 6. carmen říká:

  A kolik lidí ho má a vlastně ničemu nerozumí…

  opravdu je důležitá sociální inteligence, morálka a zkušenost.
  A ochota, ze svého volného času pro lidi něco udělat.

  My vzdělaní, to máme trošku jednodušší, úřad s námi přece jenom musí trošku lépe jednat.

  Ale to na druhé straně přináší i velkou zodpovědnost, kterou bychom neměli zklamat… osobními zájmy…

 7. Jan Dvořák říká:

  Ten článek bohužel nejde otevřít, takže není srozumitelné, o co se jedná. Každopádně stavební povolení nevydává obec, ale obecní úřad, protože je to výkon státní správy. Stavební povolení tedy není vytvcářeno ani schvalováno radou či zastupitelstvem (a už vůbec ne místostarostou), ale vydáváno vedoucí odboru stavebně-správního, která zodpovídá za dodržení platných zákonů.
  O zařazení do sítě silnic I. třídy rozhoduje Ministerstvo dopravy ČR a bere se v úvahu regionální význam dané komunikace, nejen objem dopravy. Lze tedy zcela vyloučit, že by Prodloužená Mostní coby vnitroměstská komunikace se někdy měla stát silnicí I. třídy.

  • Laický přepočet…

   předpoklad aut v roce 2010 … 10 tis/den… dle EIA mostní

   dnes máme rok 2014 tedy skoro 2015, silnice se plánuje na cca 25 let.

   nový koeficient pro rok 2010 … 1.0
   nový koeficient pro rok 2039 … 1.53
   (nemám data počtu aut s roku 2014, proto upravuji a počítám od roku 2010 k dnešnímu datu + 25 let => 2014+25=2039)

   tedy prognoza silniční dopravy je 10 000 * 1,53/1,00 = 15 300 aut…
   silnice II/III třídy je od 10 000 – 15 000 aut …

   přepočítávám na silnici I třídy…
   tedy komunikaci od 15 001 – 25 000, ty něco jako “rudnou”…

   koeficient pro rok 2010 … 1.0
   koeficient pro rok 2039 … 1.57

   10 000 * 1,57/1,00 = 15 700 aut / den…

   zde tab s přepočtovými koeficienty:
   http://www.pjpk.cz/TP%20225II.pdf

   EIA s roku 2006 nebo 2008 počítá s koeficienty
   (tedy 7-9 let stará prognóza, kterou investor nechce nechat přepočítat)

   koeficient pro rok 2010 … 1.24 tedy 1.0
   koeficient pro rok 2035 … 1.38 tedy 1.11

   tedy 10 000 * 1,11/1,00 = 11 100 aut/den…

   rozdíl s novými koeficienty je úžasných 30% …

   Rozhodně není standartní, že ŘSD se stará o koumunikaci II/III třídy…
   ŘSD se stará o koumikace I třídy, rychlostní komunikace a dálnice…

   Mostní je pohroma, kterou se teď snaží investor prosadit už za každou cenu, bez ohledu na ničivé dopady pro Hrabovou…

  • možná se trošku pletu nebo investor dokáže kouzlit lépe s čísly než já a třeba mby mu to vyšlo 14 700 – 14 999, rozhodně to však už nebude 11 tis aut jak počítá sám investor a podle čeho jsou navyrženy protihlukovky, vlastně celý projekt apod.

   .. a neříkám, že přepočet je jediná chyba na mostní, ale to snad víte na obci…

 8. Jan Dvořák říká:

  EIA se dělá před vydáním územního rozhodnutí a není ji následně potřeba nějak aktualizovat. Koeficient 1,53 je asi trochu nadsazený, ale každopádně je důležité si uvědomit stávající počty vozidel, tzn. bez Prodloužené Mostní (údaje z roku 2013 za období od 5 do 21 hodin, tzn. za 24 hodin ještě o něco více):
  Mostní 8,2 tisíce aut
  Paskovská od Mostní na severní konec Hrabové 10,2 tis. aut
  Paskovská od Mostní na jižní konec Hrabové 3,4 tis. aut
  Pokud tedy někdo straší 10 tisíci aut po dokončení Prodloužené Mostní, tak vězte, že na Paskovské už je máme. Z čísel je také zjevné, že 70 – 80 % aut na Paskovské jede od severního konce směrem na Vratimov. Z toho také jasně vyplývá, že odstranění zpoplatnění Místecké nebo Jižní tangenta by problém dopravní zátěže v Hrabové nijak nevyřešily. Ještě poznámku ke srovnání s Rudnou – tou jede 48 tisíc aut za srovnatelné období, tzn. 5x více. O silnice II. a III. třídy se stará zásadně kraj, a protože je také investorem Prodloužené Mostní, je zjevné, že to nebude nikdy silnice I. třídy.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Lekce historie: Místecká, ta silnice? Že by z ní někdy byla dálnice s omezeným přístupem? To přece nejde, zrušit tepnu mezi městy bez náhrady, vždyť to by svedlo dopravu do obcí. Z té nikdy dálnice s omezeným přístupem nebude …

   Již James Bond říkával: Nikdy neříkej nikdy …

   Zde nelze než ocitovat:

   “Mladý pane, viděl jste někdy důl, to je díra v zemi. Peněženku mi můžou vzít, kočár mi můžou vzít. Ale důl? Ten se může zasypat, zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít!”

   Chtěl bych mít Vaší jistotu …

  • Vaše propočty mi nic neříkají… koukám se na platné údaje ŘSD a ty ukazují jiná čísla. Měření dopravy má totiž také docela přísná pravidla…

   Pane Dvořáku, přesně hloupost v hlavě jakou jste nám teď předvedl, dovedla obec do tohoto stavu, vaše doměnky nefundované osoby nikoho nezajimají, postupujte podle platných zákonu jak píšte!

   Koeficent 1.53 je z platných tabulek! Jestli takto přistupujete k dodržování zákonu a předpisů, tak to nás ochraňuj Bůh.

   Exprimátor mi zřetelně vysvětlil, že řešení Jižní tangenta vs. Mostní si vybrala naše obec (nikdo naší obci do toho nekecal) a jestli s mostní nesouhlasíme, máme se jit na obec domluvit, které řešení vlastně jako obec chceme. (jak by to bylo v naší občanské moci…)

   Průtah obcí je dosti nestandartní řešení, pokud existuje možnost obchvatu. Rozhodně mostni není v zájmu středu obce. Doufám, že natom se všichni inteligentní nezainteresovaní lidé schodnou…

   Vy jste pane Dvořáku asi genius… protože si vymyšlíte vlastní růst dopravy. Koneficenty jsou pevně dány a tvoří je odborníci! A koeficienty říkají co vám píšu… už jistý pán z Hrabové v roce 2009 pokuzavoval na mizerné propočty mostní…, ale nikdo to nechce slyšet.

   Proti mostní byly sepsány 2 petice….

   Navíc EIA mostní je sfušované, invariantní řešení, což je v rozporu je zákonem… platnost EIA je standartně 2 roky! né … 9 let !

   Platnost EIA se obvykle obchází tak, jak jsem psal výše, vydá se stavební povolení a tím se obejde zákon. A za takové stavební povolení
   považuji povolení č.3/2014 vydané 20.2.2014 naší obcí Hrabová Ing. Fajcovou…

   Nedělejte z lidí hlupáky.

  • Pane Dvoráku, pro Hrabovou existuje jen jedno opravdové řešení dopravní situace a to je obchvat + odhučnit Místeckou…

   Prodloužená ul. Mostní dementuje svůj vlastní záměr… viz. její sfušované studie… a viz. hlukové mapy města Ostravy.

   Kdyby jste se nechoval jako ti politici v televizi a uznal, že jste pochybil, možná by na vás hodně lidi změnilo názor.

   Mostní = devastace naší obce…

 9. jnovotny říká:

  Pane Kuhejdo, pan Dvořák je jediný, kdo se k věci veřejně z politiků vyjadřuje a pravdou je, že se jako vy nechvástá, že má nejvíce informací o Prodloužené Mostní. Nebo už to neplatí, že máte nejvíce informací ze všech?

  To, že neplatí vaše neustálé sliby sepsání článků a nakonec napíšete, že tady je vše, to jsem už zaznamenal. Tady je pouze a neustále – EIA, EIA, EIA.

  Vy tady jen tlacháte a hrajete si na odborníka. Pořád točíte jedno a to samé a demagogie je to na co se zaměřujete.

  Neustále točíte několik věcí:
  – mám nejvíce informací,
  – sepíšu články,
  – EIA, EIA, EIA!

  EIA do teď nebyla závazná, respektive se nikdo s ní nemusel prakticky zaobírat, což nám vyčítala i EU. Pletu se? Proč ji pořád do kola zmiňujete?

  Dále píšete, že je platnost EIA 2 roky. Když napíšete A, napište i B, nebo radši už nepište vůbec.

  Předchozí zákon (zákon číslo 244/1992 Sb. ve znění novel) žádnou lhůtu, která by omezovala platnost tohoto posouzení neobsahuje. V nynějším zákoně (zákon číslo 100/2001 Sb., ve znění novel) je v ustanovení § 10 omezena platnost stanoviska na dva roky ode dne vystavení. Super, ale platnost může být prodloužena a to i opakovaně pokud nedošlo k podstatným změnám. Ukažte mi odborné posudky, ze kterých je patrné, že se něco změnilo. Jak je to dnes, 1.1.2015 již nevím, protiže jak nás informoval pan Slíva a vy jste se na tom jen opět přiživil, tak dochází k úpravám.

  Pane Kuhejdo, proč nevyčítáte například panu Naďovi, že neusiluje o zrušení poplatku za Místeckou? To dělá jen před volbami, včetně vydání kalendáře. Taky byl starostou v době, kdy byl na ministerstvu jeho partajový kolega z ODS.

  Pane Kuhejdo, proč jen tlacháte tady na hrabovainfo a neuspořádáte besedu? Mimochodem, když obec s občany o tom diskutovala, byl jste tam? Neviděl jsem tam vás a ani nikoho z vaší rodiny. Je to už řada let, ale pokud jste tu chybu udělal tehdy, tak jen netlachejte a konejte.

  Myslím si, že to myslíte dobře, ale vaše zkušenosti mi nejsou známy. Jaké máte v enviromentální či stavební oblasti vzdělání? Nebo možná lépe, co za vámi stojí za zkušenosti?

  Pan Dvořák je v politice snad 15 let a pokud se nepletu, byl i na ministerstvu (dopravy?) jako náměstek. To sice o jeho kvalitách nic neříká, ale pořád je pro mě větší odborný člověk než ten, kterému hrozí vyvlastnění, protože přestřelil a požadoval 30 – 50 miliónů. Navíc jen slibuje a odkazuje se na to, že už vše zaznělo.

  Už jste sepsal petici, jako dělal tuším pan Mutina kdysi? Ano jsem pro odhlučnění Paskovské, protože jak jsem psal, bydlím na ni, ale tu petici na zrušení plánů bych původně podepsal. Podepsali ji ale sousedé, já byl mimo republiku a proč bych se po ní pídil, když mi Prodloužená Mostní hluk odebere.

  A to jak píšete panu Dvořákovi: Kdyby jste se nechoval jako ti politici v televizi a uznal, že jste pochybil, možná by na vás hodně lidi změnilo názor.

  Tak to je vrchol všeho! A přestože jste pro mě spíše jen hospodským diskutérem (říká se, že jste byl často vidíván např. na Vyhlídce), tohle mi to jen můj názor na vás potvrzuje. Sice se to jen říká, ale to co píšete se ani neříká.

  Slova jako korupce, proklamace, sfušované studie, tohle od vás jako občana, který má nejvíce informací bych bral, ale jedině, pokud byste byl odborníkem, za kterého vás nepovažuji.

  Napište, jaké máte reálné odborné kvalifikace a zkušenosti, prokažte, že vám nejde o vyvlastnění a opravdu na vás nebudu mít problém změnit názor.

  Berte si příklad z pana Slívy a pana Veselého (který zapsal pěkný komentář). Jejich text jsem si velmi rád přečetl, ale to co píšete vy, to je hodno septiku. Uznávám, že můj text má stejnou váhu, ale já se nechvástám, že jsem odborníkem a občanem, který má nejvíce informací.

  JN

  • Pane Novotný i vaše reakce jsou mostní ku prospěchu, jen tak dále.

   Vidím, že se lidé konečně začínají v problematice orientovat.

 10. Radomír Orkáč říká:

  Prosím všechny, aby diskuze ohledně Prodloužené Mostní byla přesunuta do diskuze.

  Děkuji za pochopení.

 11. carmen říká:

  Cesta pro kamiony středem obce je holý NESMYSL.

  Parkoviště v parku v uzavřené historické zóně je holý NESMYSL.

  Zničení parku na Šídloveckém náměstí je holý NESMYSL.

  Výměna nádherných dřevěných oken v historické zóně za nejlevnější nekvalitní plasťáky (2005-2006) snad rok po jejich velmi důkladné a kvalitní renovaci (podzim 2004)- ještě za starého vedení…

  je další perličkou léty prakticky nezměněného vedeni obce (2005…doposavad…

  Pokračovat v dalším výčtu hrabovkých perel se mi už fakt nechce, zvedá se mi zbytečně adrenalin v krvi.

  OBCHVAT a ODHLUČŇOVACÍ ZÁBRANY podél Místecké

  … a používání zdravého selského rozumu místo přetékající p…….y.

  • jnovotny říká:

   Teprve až nyní mi došlo, že Carmen je paní Tomisová.
   Nebudu se tedy k vašemu komentáři dále tady vyjadřovat.

 12. carmen říká:

  Neuvědomila jsem si, že reaguji v odkazu

  Osobní vyjádření k dění po komunálních volbách (pana Dvořáka).

  Reagovala jsem na jnovotneho, nemohla jsem to nechat bez povšimnutí a moji reakci si může přečíst v diskuzi ohledně Mostní.

  Ten zbytek také není adresován přímo Vám, pane Dvořáku, ale obecně bývalé radě a zastupitelstvu.

  Oproti zastupitelstvu ze dne 17.9.2014, kterého jsem se zúčastnila nastal po 1/4 roce velký obrat k lepšímu, který doufám bude pokračovat.

  Tehdy jsem viděla ovce, po třech měsících zastupitele s vlastním názorem.

  S tím názorem nemusím souhlasit, ale je dobré, že ho zastupitel má a nebojí se s ním vystoupit nebo hlasovat proti tomu, co se upeče na radě.

  Ať Vám to Vážení zastupitelé, kteří neplynete s proudem vydrží a to nejenom tento rok, ale po celé Vaše funkční období.

  A k tomu Vám přeji hlavně pevné nervy a nenechte se otrávit 🙂

 13. Jan Dvořák říká:

  Ano, preferování Prodloužené Mostní před Jižní tangentou si vybral opravdu náš obvod. Já u toho nebyl, protože to bylo dávno před tím, než jsem se stal členem rady, ale bylo to učitě rozhodnutí správné, protože jiná alternativa, jak zbavit Hrabovou tranzitní dopravy, není.

[email protected] [email protected]