„Vojan“ – zlatá éra hrabovského divadla

Divadelní spolek „Vojan“, který se nesmazatelně zapsal do historie ochotnického divadla nejen hrabovského, ale do historie ochotnického divadla jako takového. Přesto tato bezesporu úžasná kapitola kulturního života Hrabové zůstává dnes jejím občanům zahalena a ponětí o ní mají téměř výhradně pamětníci, kteří tuto epochu v Hrabové zažili. Rád bych proto čtenářům nyní „Vojan“ přiblížil a seznámil je s jeho bohatou historií, u příležitosti 67. výročí založení tohoto souboru.

Vojan byl založen 30. listopadu 1947 a do svého názvu si zvolil jméno Eduarda Vojana (*6.5.1853 +31.5.1920), významného herce pražského Národního divadla, kterého si vzali za svůj velký vzor. Soubor působil nejen v obci, ale pořádal časté a velmi úspěšné zájezdy. Mimo okolních obcí i do Děhylova, Karviné, Dobroslavic, Morávky a mnoha dalších. Soubor nevolil do repertoáru pouze líbivá dílka komediálního charakteru, jak bývá u vesnických ochotnických souborů běžné, ale zpracovával i významná divadelní díla českých i světových autorů. Jejich prvním kusem po založení bylo ztvárnění Fidlovačky Josefa Kajetána Tyla. Během prvých 4 let existence souboru absolvovali 100 různých vystoupení a to nejen v Hrabové, ale i v blízkém okolí. 41 představení odehráli na domovské scéně a 59 na cizích jevištích v 18 různých městech a vesnicích. Představení za tyto 4 roky shlédlo 31768 diváků.

Vojan_plakat_1

Členové souboru vyvíjeli svou činnost i před oficiálním založením. Jejich prvé představení bylo těsně po válce 9.7.1945 s názvem „Na letním bytě“ a bylo odehráno v přírodě. Před založením souboru odehráli 14 představení s celkem 12 kusy a za nastudování Lucerny Aloise Jiráska obsadili na Zemské soutěži 4.5.1947 nádherné druhé místo.

V roce 1948 stihli nastudovat a odehrát 9 her a některé hráli ve více reprízách (Povodeň kupříkladu za sebou odehráli třikrát). Získali i prvé místo na krajské divadelní soutěži. V roce 1949 přinesli šest her. Seznam všech premiér naleznete na konci článku. Své hry v Hrabové odehrávali nejen v hostinci „U Lípy“, ale často hrávali v letních měsících také v přírodě pod otevřeným nebem. Za zmínku stojí zejména Shakespearův „Sen noci svatojánské“ hraný pozdě večer za umělého osvětlení na sokolském hřišti 10. června 1951. Toto představení odehráli za týden při umělém osvětlení i na sokolském hřišti v Plesné, a pak i v Zábřehu a Karviné. Tuto hru hráli na různých místech i za rok. V roce 1951 sehrávají celkem 36 představení.

Mimo divadelní hry pořádal Vojan v Hrabové i estrády a taneční večírky.

Soubor dostává v létech 1947-1949 do vínku za vlastní prostředky vybudované bohatě vybavené otáčivé jeviště. Tehdy jediné svého druhu v ostravském kraji.

K nejvýznačnějším hercům „Vojanu“ patřil Inocenc Březina. Tento holič, který měl svou holírnu napravo od hostince „U Lípy“ překročil hranice ochotničení a objevil se v několika filmech v menších rolích. Nejznámější bude asi role horníka Josefa Maruščáka v „Anděl na horách“. Objevil se i ve známých a úspěšných filmech „Hudba z Marsu“ či „Poslední výstřel“. Ve filmové databázi má zaznamenáno 7 filmových rolí.

Svou zmínku zaslouží i hostinský Josef Černý z domovské scény „Vojanu“ v hostinci „U Lípy“, který byl nejen přispívajícím členem sboru, ale nezištně a účinně se podílel na jeho činnosti, přestože sám neúčinkoval.

Jedno z posledních představení má název příznačný době, která již ochotnickému představení příliš nepřála. Představení se jmenovalo „Ideály doby (aneb auto-chata-televizor)“. Bohužel tato pasívní konzumace kultury je příznačná i pro dnešní dobu, i když divadla se dnes naštěstí opět utěšeně plní.

Soubor zaniká 15.11.1970 po odchodu herce, režiséra a svého posledního vedoucího Václava Beneše na odpočinek. Soubor se rozloučil hrou „Sládci“ dle K.J. Erbena, kde sehrál Václav Beneš hlavní roli a hru i spolurežíroval. Bohužel i sebelepší spolek potřebuje tahouny, kteří jej táhnou vpřed a stmelují. Za svou existenci soubor předvedl téměř 250 představení.

Vojan_plakat_2

Soubor měl za dobu svého působení zaznamenáno 71 aktivních členů a 17 členů přispívajících, takže se na jeho činnosti podílelo opravdu hodně občanů Hrabové. Seznam členů je uveden pro vzpomínku níže. Občanské profese členů souboru byly rozličné, najdeme zde nejen dělnické profese, ale i holiče, filosofa, lékaře či varhaníka. Zajímavé je, že ze selských stavů zde nenajdeme nikoho. Často bylo členy souboru více členů jedné rodiny. Níže uvedený seznam není samozřejmě úplný, zachycuje pouze členy v určitém časovém údobí. Není v něm kupříkladu uveden můj prastrýc Emanuel Chytil, který v pozdější době exceloval ve Vojanu nejen jako herec hlavních i vedlejších rolí, ale také jako režisér.

Vojan_foto

I v dnešní době máme v Hrabové divadlo, soubor jen o málo mladší než „Vojan“. Je jím divadlo „U Lípy“, které bylo založeno roku 1949 jako ochotnický divadelní soubor ZK Dolu Jeremenko. Po zániku dolu v roce 1993 nachází tento soubor útočiště v Hrabové, v prostorách, které dlouhá léta byly domovem „Vojanu“ a pod novým názvem „Divadlo U Lípy“ vystupuje i dnes. Pevně věřím, že se v brzké době zde na stránkách setkáte s pozvánkou na jejich představení.


Činní členové souboru:
Josef Adámek, jeřábník Josef Krejcha, kalič ocele
František Beneš režisér, jeřábník Míla Krejchová, v domácnosti
Václav Beneš, dělník Erich Kristin, obchodní příručí
Marie Benschová, učitelka Josef Linhart, úředník
Irena Borková, úřednice Zdeňka Losová, průvodčí
Inocenc Březina, holič Oldřich Matějka, administrativní úředník
Milan Březina, úředník Božena Mikesková, učednice
Jaroslav Burza, elektrikář Arnošt Mikota vedoucí režisér, tajemník
Jarmila Černá režisér, v domácnosti Antonín Mynář, elektrotechnik
Marie Černá, v domácnosti Josef Němec, varhaník
Josef Daněk, řidič Rostislav Němec, příručí
Vilém Duda, obchodvedoucí Jarmila Nováková, úřednice
Marie Dudová, v domácnosti Libuše Nováková, úřednice
Danuše Geroltová, prodavačka Zdeňka Olivová, učitelka
Antonín Gromnica, dělník Bohumil Olšanský, kandidát filosofie
Lubomír Gren, praktikant Jaroslav Olšanský, medik
Vilém Hajduček, jeřábník Vojtěch Pavelka, dělník
Věra Havlásková, studující Marie Pavlíková, úřednice
Ladislav Hoffmann jednatel, skladník Jarmila Peřinová, úřednice
Marie Holaňová, učitelka Růžena Peřinová, úřednice
Theofil Holuša předseda, režisér, úředník Vítězslav Prokop, úředník
Anna Hopová, v domácnosti Bohuslav Radek, zedník
Anna Hranická, v domácnosti Karel Seltenreich dramaturg, režisér, učitel
Lumír Hýl, valcíř Zdeněk Sobek, úředník
Růžena Chlupatá, prodavačka Jaroslav Stromšík, instalatér
Vladimír Cholota, dozorce Vladimír Talpa režisér, učitel
Robert Janek, elektrotechnik Alois Tichopád režisér, úředník
Břetislav Jež, elektrotechnik František Vašíček, úředník
Františka Juráková, v domácnosti Ivona Vydrželová, studující
Karel Jurák, natěrač František Vylegal režisér, dělník
Václav Kejla, železniční zřízenec Jarmila Vylegalová, studující
Alois Koloničný, dělník Rudolf Zezulka, soustružník
Emilie Koloničná, v domácnosti Anna Žáčková, studující
Antonín Konvička, studující Marie Žáčková, v domácnosti
Ludmila Konvičková, v domácnosti Bohumil Žila, kotlář
Miloslav Krátký, pekař

 


 

Přispívající členové souboru:
Zdeněk Černík, referent ministerstva Jan Novák, skladník
Josef Černý, hostinský Vlastimil Oliva, úředník
Josef Dřímal, zedník Stanislava Řihová, dámská krejčová
Metoděj Hudeček, krejčí Aloisie Ševčíková, v domácnosti
Irena Janíková, kadeřnice Leopold Ševčík, elektrotechnik
Antonín Kunčík, mistr Fridolín Vašíček, hostinský
Adolf Matuščík, mistr Olga Vašíčková, úřednice
Adolf Mutina, dozorce Božena Vašutová, v domácnosti
Vilém Nedvídek, zednický mistr

 


 

Premiéry her
Datum
premiéry
Autor Název díla
25.12.1947 Josef Kajetán Tyl Fidlovačka
1.2.1948 Olga Scheinpflugová Guayana
7.3.1948 Julius Zeyer Radůz a Mahulena (představení pro děti)
29.3.1948 František Langr Velbloud uchem jehly
25.4.1948 N.V.Gogol Ženitba
9.5.1948 Matěj Bor Noc v Hlubokém
27.6.1948 Jaroslav Mách Princ s rudou hvězdou na čele
10.10.1948 Josef Štolba Staré hříchy
24.10.1948 F.V.Krejčí Povodeň
26.12.1948 Josef Kajetán Tyl Paní Marjánka, matka pluku
6.2.1949 Václav Štech Habada a Jordán
20.3.1949 Bedřich Hochwalder Uprchlík
19.6.1949 Alois Jirásek M.D.Rettigová
25.9.1949 Karel Dvořák Boženka přijede
30.10.1949 Alois Jirásek Otec
17.12.1949 Alexej Arbuzov Šest zamilovaných
23.4.1950 Fr.Ferd.Šamberk Palackého třída 27
3.9.1950 A.S.Makarenko Začínáme žít
18.10.1950 Pavel Pavlík Nikdy (v Hrabové premiéra 28.10.1950)
16.12.1950 A.P.Čechov Starostlivý otec (v Hrabové premiéra 9.2.1951)
11.3.1951 A.P.Čechov Námluvy
18.3.1951 V.A.Krylov Divoška
15.4.1951 A.N.Ostrovskij Nemá kocour pořád posvícení
21.4.1951 Božena Němcová Neohrožený Mikeš (představení pro děti)
10.6.1951 W.Shakespeare Sen noci svatojánské
14.10.1951 Alois Jirásek Vojnarka
25.11.1951 A.N.Afinogenov Mášenka
30.11.1951 Jaroslav Kvapil Oblaka (jubilejní 100. představení od založení)
30.12:1951 J.K.Tyl Strakonický dudák
4.5.1952 Adam Tarn Běžný případ
22.3.1953 Josef Kajetán Tyl Tvrdohlavá žena
17.5.1953 A.Faster Třicet stříbrných
27.6.1953 Václav Vaňátko Jednou ranou tři sta
9.10.1953 Ladislav Stroupežnický Naši furianti
13.3.1955 Václav Štech Třetí zvonění
3.4.1955 Jaroslav Vrchlický Noc na Karlštejně
15.10.1955 H.Ch.Andersen Sněhová královna
28.10.1956 S.K.Macháček Ženichové
12.4.1959 Bronislav Nušič Paní ministrová
17.4.1960 Vojtěch Cach Moje teta – tvoje teta
15.4.1961 M.Holková Veselý pěvec (představení pro děti)
28.5.1961 František Pavlíček Labyrint srdce
16.7.1961 Kráska a zvíře
30.4.1962 Alois Jirásek Lucerna
9.11.1962 Ladislav Stroupežnický Zvíkovský rarášek
2.12.1962 Honore de Balzac Plukovník Chabart
11.12.1963 Jan Drda Hrátky s čertem
5.1.1964 Aleksander Fredro Dámy a husaři
30.4.1964 Savva Holovanivskyj Daleká ozvěna
13.9.1964 Robert Thomas Past
2.10.1965 Moliere Chudák manžel
27.3.1966 Alejandro Casona Jitřní paní
24.4.1966 František Šamberk Jedenácté přikázání
4.9.1966 Ema Řezáčová Jana
28.5.1967 J.S.Turgeněv Měsíc na vsi
11.6.1967 Marie Marková Zlatá nit
3.12.1967 J. Tureček – Jizerský Muziky – muziky
15.11.1970 K.J.Erben Sládci

 

Článek jsem sepsal na podnět pana Vladimíra Slavíka, jemuž za tento zajímavý podnět děkuji.

Při psaní článku jsem čerpal z archiválií uložených v městském archívu v Ostravě, číslo fondu: 1450, název fondu: Vojan, divadelní soubor při Osvětové besedě Ostrava-Hrabová. Zájemci v tomto fondu mohou nalézt i bohatou fotografickou dokumentaci z posledních let činnosti sboru a spoustu plakátů k představením. Z tohoto fondu pocházejí i plakáty a fotografie zveřejněné v tomto článku se souhlasem zmíněného archívu.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]