Zveřejnění lánových rejstříků online

Badatelům historie obcí a také genealogům přinesl Moravský zemský archív v Brně 15.1.2015 velký dárek.

Zveřejnil jeden z nejstarších ucelených přehledů obyvatel obcí. Takzvané Lánové rejstříky. Lánové rejstříky jsou obdobou Berní ruly v Čechách. Lánové vizitace započaly v druhé polovině 17. století. První lánová vizitace započala v roce 1656 a následná revize první vizitace pak probíhala od roku 1669. Zajímavý je v naší obci pohyb mezi grunty v mezidobí jednotlivých vizitací. Blíže si o lánových rejstřících můžete přečíst kupříkladu na wikipedii.

Půda se v lánových rejstřících dělila do třech kategorií, podle toho pro jakou obilovinu byla určena. První kategorie, nejvyšší, byla určena pro setbu pšenice. Tato půda se v naší obci nenalézala. Druhá kategorie byla půda pro setbu ovsa. Třetí kategorií byla půda určena pro žito. Výměra je uvedena v měřicích a u některých řádků dělena na 4 achtly, což je polovina měřice.

Od včerejšího dne má každý možnost nahlédnout do lánového rejstříku a ověřit si obyvatele, zaznamenané při lánových vizitacích.

Naší obec naleznete v Lánové rejstříky, Poř.č.: 71, Sign.: 65. Tento rejstřík je společný pro obce paskovského panství a kromě Hrabové zde naleznete také Hrabůvku, Krmelín, Novou Bělou, Paskov a Žabeň.

A kteří jsou ti nejstarší zaznamenaní usedlíci?

Grunty s polnostma
kategorie půdy
I. vizitace II. vizitace polí 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie
Matouš Choleva (fojt) Matouš Choleva 1 14 měřic 28 měřic
Kovalčík Jan Kovalčík 1 8 měřic 16 měřic
Václav Žák Tomáš Žák 1 11 měřic 4 achtly 23 měřic
Václav Jaroš Matěj Lička 1 12 měřic 24 měřic
Tomáš Žák Jan Žák 1 13 měřic 26 měřic
Jan Chlupatý Jiří Svoboda 1 9 měřic 18 měřic
Jan Toman Jakub Martin 1 9 měřic 18 měřic
Matěj Mutina Matěj Mutina 1  – 10 měřic 20 měřic
Tomáš Piškořík Tomáš Piškořík 1 7 měřic 14 měřic
Jan Vlček Tomáš Žáček 1 8 měřic 16 měřic
Pavel Piskoř Pavel Piskoř 1 9 měřic 4 achtly 19 měřic
Tomáš Šustek Tomáš Šustek 2 11 měřic 22 měřic
Václav Jiříček Matouš Černý 1 7 měřic 4 achtly 15 měřic
Jiří Piskoř Matěj Kovalčík 1 12 měřic 24 měřic
Jan Matula Jan Borovec 2 12 měřic 24 měřic
Jiří Lepař Jakub Žák 1 9 měřic 4 achtly 19 měřic
Adam Tkáč od Chlupatý Adam Tkáč od Chlupatý 2 8 měřic 16 měřic
Matěj Havlík Matěj Havlík 1 8 měřic 16 měřic
Jan Míček Matěj Heuš 1 9 měřic 18 měřic
Jan Borovec Jan Janša 1 7 měřic 4 achtly 15 měřic
Adam Vala Václav Vala 1 7 měřic 4 achtly 15 měřic
Jan Žák Pavel Toman 1 8 měřic 4 achtly 17 měřic
Pavlík Jiří Pavlík 1 9 měřic 18 měřic
Břehový Jan Toman 1 8 měřic 16 měřic
Domkaři bez polností
Jakub Martinák Jiří Malina
Jiří Švec Jiří Kovalčík
Ondřej Bednář Ondřej Bednář
rodiče Jiřího Kovalčíka Jiří Kovalčík
Jiří Mikuláš Jiří Mikuláš
Jan Volný

Jeden komentář

  1. Martin Slepička říká:

    Moc pěkný článek, hned jej také využiji.

[email protected] [email protected]