Bude v Hrabové úsekové měření rychlosti?

Na schůzi Komise pro výstavbu, dopravu a ekologii, která se konala dne 15.12.2014, jsme probírali možnosti jak dosáhnout dodržování pravidel silničního provozu, mimo jiné i maximální rychlosti v obci. Shodou okolností jsem o dva dny později ve zprávách v televizi shlédl reportáž ze Šternberka, kde vyřešili tento problém úsekovým měřením rychlosti. Telefonicky jsem kontaktoval představitele obce z města Šternberk, kteří mi předali kontakt na firmu Camea, vyrábějící a montující v reportáži popisovaný měřící systém.

Jak úsekové měření rychlosti funguje je pěkně popsáno na idnes.cz.

Po dlouhé konzultaci jak s obcí Štenberk, tak i s firmou Camea jsem stále více přesvědčen, že pořízením a instalací měřícího systému v Hrabové by mělo vést nejen ke zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, ale i k zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří přejíždějí ul. Paskovskou z ul. Božetěchovy na ul. Na Potoku (cyklotrasa), kde je křížení v zatáčce. V neposlední řadě by mělo dojít i k zvýšení bezpečnosti chodců, kteří nemají možnost přecházet ulici Paskovskou po přechodu pro chodce.

Dne 16.1. letošního roku pracovníci firmy Camea navštívili Ostravu, kde má tato firma úsekové měření rychlosti také v provozu. Při té příležitosti jsme se setkali v Hrabové, abychom společně prověřili, zda by bylo technicky možné měření zavést i tady v našich podmínkách. Pan Houžvička jim vysvětlil dopravní situaci a p. Orkáč ml. možnosti připojení na internet. Firma Camea si vytipovala a nafotila sloupy pro umístění kamer a zaměřili si terén kvůli umístění potřebné techniky.

O 14 dnů později jsem od firmy Camea obdržel zpracovanou nezávaznou nabídku, kterou jsem přeposlal k připomínkování Komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii. Od členů komise jsem neobdržel žádný dotaz či připomínku, proto jsem firmě zaslal své dotazy.

Firma Camea mi zaslala dne 11.2. odpovědi na mé otázky a dokument týkající se možného splátkového kalendáře. Veškeré informace jsem přeposlal e-mailem předsedovi naší Komise pro výstavbu, dopravu a ekologii. Nakonec byly všechny materiály přeposlány dne 23.2. na oficiální adresu sekretariátu a starostovi.

Klíčové vlastnosti celého systému:

Napojení a přenos dat – firma CAMEA spolupracuje s ostravskou společností OVANET. Tato společnost má vyškolené pracovníky, kteří se starají o údržbu a mytí kamer či světel. Předpokládám, že by možná stačilo rozšířit smlouvu.

Životnost zařízení – garance min. 10 let při pravidelném servisování zařízení. Loňský rok to bylo 10 let, kdy uvedli zařízení (jako první v ČR) na trh a i původní zařízení z roku 2004 je stále v provozu.

Samofinancovatelnost – z vybraných pokut jsou placeny provozní náklady.

Přenositelnost zařízení – při každoročním metrologickém ověření může být zařízení přemístěno na jiné potřebné místo v ostravských obvodech, které je v dosahu internetu. Moje představa je, že bychom mohli mít systém v užívání po dobu, než bude zprovozněna prodloužená Mostní.

Vyhnutí se měření objetím referenční čáry – zařízení monitoruje daný jízdní pruh. Záběr kamery je cca 4.5 m, tedy zabírá i část druhého pruhu. Lze to řešit rozšířením o další kamery, které monitorují i druhý jízdní pruh, ale toto řešení je neúměrně drahé v porovnání s přínosem. Zanedbatelné není ani riziko pro řidiče, který riskuje vjetím do protisměru srážku s protijedoucím vozidlem nebo cyklistou.

Kamióny nad 12 tun – pokutování při překročení rychlosti platí i pro ně a podle SPZ dopravní policie identifikuje a vyhodnotí, zda-li jede do domovské firmy nebo porušuje zákaz vjezdu vědomě. V případě zájmu by se tímto firma mohla zabývat detailněji.

Vedoucí odboru dopravně správních činností Ing. Bc. Dalibor Mozdřeň doporučuje, aby starosta kontaktoval náměstka přes dopravu a prodiskutoval možnosti řešení i s případnou výší finanční spoluúčastí Hrabové. Camea sbírá a eviduje pomocí měření přestupky, OVANET zajišťuje internetový přenos na Městskou policii Ostrava (dále MP) a ta oznamuje přestupky na Magistrát. Vedoucí odboru rovněž navrhuje požádat MP o instalaci systému, který monitoruje a zaznamenává počet aut a přestupků z důvodu získání představy o počtu přestupků k řešení.

Postup by tedy měl být takový, že žádost o instalaci měřícího systému se záznamem na MP Ostrava podává starosta Hrabové s údaji o místě a času instalace. Měřící systém se záznamem je poskytován zdarma. Dopravní policie uvedla, že město vlastní jediný přenosný radar značného stáří.

Dne 16.3. nás čeká zasedání Zastupitelstva, na kterém bychom se mohli dozvědět, jak a jestli bude v této záležitosti dále postupováno a zda-li bude využita časově omezená (3 měsíce) nabídka. Do programu zasedání se tento bod nedostal přímo, ale pevně věříme, že se téma bude probírat v bodě Různé.

Stanislav Holiš
Změna pro Hrabovou

Štítky:

Jeden komentář

  1. Radomír Orkáč říká:

    Docela by me zajimalo, jestli je mozne dodavat (a komu) i statisticke udaje ve smyslu – kolik aut za den v danem useku po Paskovske jelo ci kolik z toho bylo aut nad 12t.

    Alespon bychom meli realna cisla v danem merenem useku a v pripade diskuze o Prodlouzene Mostni by se jiz nemusela cisla hadat a vymyslet.

[email protected] [email protected]