Námět na úpravu podchodu pod Místeckou

Z Hrabůvky přes Šídlovec a dále do Kunčic prochází cyklostezka A. Její označení je symbolické, protože v místě podchodu pod ulicí Místeckou se jedná o vůbec nejfrekventovanější úsek cyklostezek v Ostravě.

Jenže právě zde je úzké místo celé trasy. Vjezd do podchodu má velký spád a z důvodu možné kolize s chodci směřujícími na ulici Domovskou zde byla instalována příkazová značka „Cyklisto sesedni z kola“, přestože každý rozumný cyklista zde dokáže s intenzívním brzděním bezpečně sjet i bez sesednutí z kola. Pro městský obvod je to samozřejmě řešení jednoduché a Městská policie zde má z vybraných pokut nejvydatnější zdroj svých příjmů na území městského obvodu.

Komise výstavby, dopravy a ekologie však na svém minulém jednání dala radě městského obvodu podnět, ať se odstraní příčina nebezpečí – velký spád. Nabízí se možnost upravit sjezd obloukem do svahu, čímž by se zmírnil spád, cyklisté by byli přinuceni jezdit dolů menší rychlostí (aniž by museli sesedat z kola) a navíc by byl přínos v tom, že by bylo snazší v opačném směru stoupání vystoupat. Úpravu je však nutno dělat v součinnosti s městským obvodem Jih, neboť podchodem prochází hranice obvodů.

Nyní ale nezbývá než počkat, zda Rada městského obvodu Hrabová podnět své komise vyslyší.

8 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  Jsem ráda,
  že problém podchodu konečně někdo nadhodil, je to velmi frekventované místo.

  Největším kámenem úrazu nejsou ale cyklisté, jsou to bruslaři. Cyklista hravě zabrzdí, u bruslaře a zvláště, když mu někdo něčekaně stoupne do cesty to může mít vážné následky pro obě strany.

  Již dávno mě napadlo řešení, které jsem konzultovala i s městskou policií. Semafor před podchodem na straně sjezdu a semafory v kolmém křížení za podchodem.

  Semafor nahoře by měl stále zelenou (dálnice na Mitall a k cyklostezce), která by se občas přepínala, kdyby chtěl dole v kolmém křížení někdo přejít cestu.

  A pokud by bylo možné příjezd ještě vyspádovat, tím líp.

  Ano, bylo by to drahé, ale na tuto záležitost by mělo přispět i město, potažmo kraj. Jak píše pan Dvořák je to velmi využívaný podchod a já přidávám – využívaný extrémně a svým způsobem i dosti nebezpečný.

  S tím se váže i další problém – parkování aut u haldy a zúžený průjezd vozidel, které se mísí s koly, bruslaři, kočárky a všudypřítomnými občany.

  Kdyby nebylo město krátkozraké a myslelo na blaho místních voličů a nejen na svoji prezentaci a osobní prospěch pár jedinců, již dávno by vykoupilo pozemek u garáží. Mávnutím kouzelného proutku by zmizel problém parkovacích míst, jak pro místní, tak pro bruslaře, cesta by měla daleko lepší průchodnost a byla by značně bezpečnější.

  A nebylo by nutno pokládat zámkovku, jenom by se vyasvaltoval pruh doleva a označily se místa na parkování vč. značky.

  Levné, rychlé, praktické.

  A dalo by se uvažovat i o příspěvku města či projektu z evropských fondů, protože cykostezku využívá značná část občanů města. Ale to pouze v případě, kdyby neměla Hrabová – díky financování – z ostudy kabát. Teď je to přirozeně NEMOŽNÉ.

  Nezničil by se vnitroblok a nevyhodilo by se zbytečně tolik peněz za jeho pochybnou derevitalizaci, nevznikaly by do nebe volající hloupé nápady postavit velkoprostorové, extrémně drahé parkoviště (nejméně 6 milionů) našim seniorům přímo pod okny (Šrobárova 22), místo aby zde měli oddechovou zónu, plnou zeleně s krytým posezením.

  Nevznikl by nápad na zničení další zelené plochy před Příborskou 19 pro parkoviště.

  Proboha proč?

  Před tržnicí je zcela nevyužitý velký prostor pokrytý zámkovkou. Stačí namalovat pruhy na parkování a umístit zde značku.

  Protože je to pro Hrabovou moc levné a jednoduché řešení a napadlo to někoho jiného než radu – potažmo starostu s neomluvenou absencí na zastupitelstvu a neúctou ke svým voličům.

 2. Martin Slepička říká:

  “Před tržnicí je zcela nevyužitý velký prostor pokrytý zámkovkou. Stačí namalovat pruhy na parkování a umístit zde značku”

  Podle mých informací to mělo být původně parkoviště, nicméně v okolí byl díky malému počtu aut vždy dostatek volných míst. Tak začal sloužit jinak, jako další bezúčelně zastavěná plocha.

  O tom, že to mělo být a možná chvíli i bylo parkoviště, svědčí nájezdy pro auta snížené povlovně k okolní vozovce. Stačí namalovat pruhy a Šídlovec by velmi levně ztratil problém s parkovacími místy. Též bych přidal pár stromů či ozdobnou skalku apod. Líbily by se mi holandské tulipány všech barev po okrajích parkoviště, které by tak souzněly s auty rozličných barev. Též by tam mohly být zatravňující bezúdržbové dlaždice, které by pohlcovaly přebytečný prach z výfuků aut.

 3. Jan Dvořák říká:

  Navržená úprava by řešila i bruslaře, protože vytvořením obloučku by byli i oni donuceni sjíždět pomaleji. S návrhy na parkování v komentářích lze jen souhlasit. Parkoviště na ploše před tržnicí nikdy nebylo, ale plocha je k tomu uzpůsobena.

 4. Stanislav Holis říká:

  Pro lepší představu, sjezd by mohl být podobný obloučku – půlkruhu podobnému tomu, který se nachází v podchodu u tram. zastávky Hrabůvka – Kostel.
  Bruslaři – musí být holt šikovní, aby se popouštěním po zábradlí – dá se taky brzdit jednou bruslí v trávě – dostali bez ohrožení sebe i ostatních přes ten kritický úsek.
  V podchodu bych z bezpečnostních důvodů doporučoval pohybovat se mezi zdí a kolem, byla totiž napadena cyklistka, která se nekryla kolem a dokonce byl MP napaden cyklistou, MP skončil na nemocenské.
  M. Slepička – s kytkami bych to nepřeháněl, už teď nám Šídlovec zarůstá plevelem u obrubníků cest a o chodnících nemluvě. Kytky snad někdy v budoucnu 🙂

 5. Jan Dvořák říká:

  Tak to já musím souhlasit ohledně kytek s panem Slepičkou. Ať se každý zajede podívat do Radvanic jak krásně může vypadat i jinak šedá stavba kruhového objezdu nebo dělícího pásu. V 50. letech ještě na Šídlovci chyběly chodníky i asfaltové ulice, ale je třeba říct, že ten parčík na Příborské (tedy tehdy Fierlingrově) vypadal dle fotky na ÚMO daleko lépe než dnes. Ano, pro úřad by to bylo více práce, jednodušší je přece jen posekat trávu….

 6. Šárka Tomisová říká:

  Právě jsem se vrátila z rakouských Alp a vím, o čem mluvíte.
  A je jedno, jestli člověk projíždí velkým městem nebo malou vesničkou.
  Lidé jsou na své prostředí hrdí a patřičně se o ně starají v součinnosti s radnicí.
  Ale hezky upravená zeleň může opravdu přijít až v době, kdy se naše radnice zřekne betonu a začne dodržovat základní pravidla ochrany životního prostředí a úcty ke krajině a občanovi.

  Pár příkladů –

  – podívejte se na park na náměstí – byl před lety ukázkově draze osazen, obec se o něj nestarala a obvinila místní (tajemník Strniště), že ho postupně zničili. Bylo to přirozeně jinak – laxní přístup a povýšené chování tohoto úředníka ostatně všichni známe.
  Drahé rostliny a dřeviny poté necitlivě zlikvidovala – žádné přesazení do ve školky se nekonalo, jak na zastupitelstvu tvrdila zastupitelka Strnišťová – stačí se podívat na zahradu školky, nic z parku zde neroste.

  – náměstí – kolem obrubníků a domů – všude plevel, ten se neprotrhává ani v parku

  – prostor před podchodem směr Místecká vpravo – neproniknutelná džungle

  – vnitroblok – místo ukázkově vysazené zeleně, tzv. revitalizace – náletový plevel a uschlé vzrostlé dřeviny. Nálet a kupodivu i tráva zde roste – ovšem mezi zámkovkou, kde nemá co dělat. Kouzelné…

  Ještě pořád je libo tulipány?

  Hezký, bohužel utopický nápad….

 7. Stanislav Holis říká:

  Možná se těch tulipánů dožijeme, ale v tomto volebním období budeme mít radost třeba jen z odstranění půlmetrového plevele na Šídloveckém “náměstíčku”.

 8. Jan Dvořák říká:

  Nemusí to být zrovna tulipány, určitě se dají vybrat jiné pestré květiny déle kvetoucí. Ale jinak souhlasím s panem Holišem.

[email protected] [email protected]