Pozvánka na zastupitelstvo tak trochu jinak

Dne 16. 9. 2015 od 15:00 zasedne zastupitelstvo, jak je u nás zvykem opět „za pět minut dvanáct“, kdy na pořadu jednání bude 13 bodů. Na programu jednání mělo správně být bodů 15. To kdyby se pan starosta nezachoval alibisticky a zařadil do programu jednání 2 body, které navrhlo 6 zastupitelů našeho obvodu. Zřejmě, protože nebylo zvykem, aby zastupitelé nějaké body kdy navrhovali, k čertu se zastupitelskou demokracií… No co se dá dělat, projednáme zařazení těchto bodů jako doplnění programu zastupitelstva.

Možná by občany Hrabové a čtenáře Hrabová.info zajímalo, co to vlastně těch šest zastupitelů navrhovalo, že pan starosta raději vyčká na zastupitelstvo, aby hlasovalo o zařazení či nezařazení těchto bodů a nezařadí tyto body jako osoba, která je zodpovědná (mimo jiné) za přípravu zastupitelstva sám.

První navržený bod se váže k neslavné eskapádě s hospodařením obce, kdy jako občané a zastupitelé chceme konečně dostat jasnou odpověď na otázku, jaká byla či budou provedena opatření k výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly městského obvodu Hrabová v roce 2015? Již dříve pan starosta všechny ubezpečoval, že je vše v pořádku a škoda nevznikla. To jsme asi jen my hrabovanky a hrabované někomu nesympatičtí, protože nám „zlý“ magistrát zkrátil dotaci z výtěžku z loterií o 159 tis. Kč v letošním roce. Hurá ušetřili jsme 41 tis Kč oproti původně (v médiích) avizovaným 200 tis. Kč!

Druhý bod se týká návrhu změny redakční rady Hrabovských listů z komise na výbor. Proč to dělat, to by přece pan starosta přišel o možnost široké sebeprezentace na stránkách Hrabovských listů a mohl by se otevřít větší prostor pro články občanů a nedej bože (kolegové z KDU-ČSL mi toto slovní spojení snad odpustí) i opozičních zastupitelů. Zase ta demokracie, no fuj.

Ještě bych se pozastavil u dvou velmi zajímavých bodů jednání zastupitelstva, a to u bodu 4 a 5. V bodě číslo 4 budeme hlasovat o uzavření smlouvy o dílo na výstavbu parkoviště, co na tom, že je v místě zelené plochy, kde jej občané ani moc nepotřebují a asi ani nechtějí, je třeba betonovat, ale to není zas tak zajímavé, kdyby tady nebyl bod číslo 5, kde budeme hlasovat, zda prodloužíme termín stavby chodníku v ul. Jezdiště, kde firma ještě ani nekopla (nemáme kapacity, pomoc!). To by možná také nebylo až tak zajímavé, ale daleko zajímavější je skutečnost, že o výstavbu parkoviště (bod 4) se uchází táž firma (vlastně vyhrála „výběrové řízení“ – už kapacity máme!), která současně žádá o odklad termínu dokončení stavby chodníku. Něco mi říká, že by tyto body měly být logicky v pořadí přehozeny, ale za sestavení programu jednání zastupitelstva je zodpovědný pan starosta…

Pokud jste tento článek dočetli až sem, tak Vám jednak děkuji a dále usuzuji, že Vám není lhostejné co se v Hrabové děje a bude dít. Zkuste proto obětovat trochu svého volného času a přijďte se podívat na jednání zastupitelstva, jasně v 15 hodin ještě pracujete, ale část zastupitelstva dejme tomu od 17 hodiny třeba ještě stihnete…

Jan Šumbera (hnutí Ostravak)


Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení v návaznosti na Statut města (objem zapojovaných prostředků) rozdělení prostředků z výherních hracích automatů a jiných herních zařízení pro jednotlivé městské obvody (z účelové rezervy, která byla pro rok 2015 schválena ve výši 85 800 tis.Kč). Celkem bylo k 7.8.2015 přijato Kč 186 834 056,07, z toho městským obvodům dle metodiky návrhu rozpočtu pro rok 2015 náleží 33 %, tj. Kč 61 655 238,50. Městskému obvodu Hrabová je z důvodu neodstranění nedostatků v hospodaření navrhováno krácení o 2/3 výtěžku, tj. o 159 tis.Kč z celkové částky 239 tis.Kč (viz usn.č. 00414/RM1418/9 z 20.1.2015). Tyto prostředky budou převedeny do rozpočtové rezervy.

městský obvod

VHP

JTHZ

k 30.6.

v Kč

v tis.Kč

Hošťálkovice

0

2

2

39 751,93

40

Hrabová

1

11

12

79 503,85

80

Krásné Pole

0

4

4

79 503,85

80

Lhotka

2

0

2

39 751,93

40

Mariánské Hory a Hulváky

11

336

347

6 896 959,30

6 897

Martinov

1

0

1

19 875,96

20

Michálkovice

13

1

14

278 263,49

278

Mor. Ostrava a Přívoz

0

393

393

7 811 253,62

7 811

Nová Bělá

0

6

6

119 255,78

119

Nová Ves

0

0

0

0,00

0

Ostrava-Jih

238

1 127

1 365

27 130 690,06

27 131

Petřkovice

4

6

10

198 759,63

199

Plesná

0

0

0

0,00

0

Polanka

0

0

0

0,00

0

Poruba

84

606

690

13 714 414,75

13 714

Proskovice

0

1

1

19 875,96

20

Pustkovec

5

0

5

99 379,82

99

Radvanice a Bartovice

16

6

22

437 271,20

437

Slezská Ostrava

30

41

71

1 411 193,40

1 411

Stará Bělá

3

6

9

178 883,67

179

Svinov

3

17

20

397 519,27

398

Třebovice

0

2

2

39 751,93

40

Vítkovice

1

125

126

2 504 371,39

2 504

Hrabová – krácení

     

159 007,71

159

CELKEM

412

2 690

3 102

61 655 238,50

61 656

2 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  Až se bude vybírat
  nejneschopnější a všehoschopné vedení obce máme to nabeton v kapse.
  S přehledem převezeme i Koucourkov.

 2. Radomír Orkáč říká:

  SELSKÝ ROZUM říká:
  Pokud jsem zodpovědný za přípravu jednání Zastupitelstva (starosta dle zákona je) a nesmím odmítnout zařadit návrh zastupitele do návrhu programu, tak udělám vše pro to, abych byl dobrým starostou a návrh do návrhu programu zařadím. Mezi obdržením návrhu a zveřejněním návrhu programu uplynulo 7 dnů!!!

  JUDr. Adam Furek píše:

  O (ne)zařazení návrhu na program připravovaného zasedání zastupitelstva nemůže »závazně« rozhodnout rada obce, byť podle § 102 odst. 1 zákona o obcích připravuje návrhy na jednání zastupitelstva obce.

  Pokud obec obdrží návrh člena zastupitelstva na projednání určité záležitosti, je vhodné jej »bez dalšího« zařadit do návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva, který musí být zveřejněn v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce obecního úřadu nejméně sedm dní před tímto zasedáním.

  JUDr. MIROSLAV BÝMA, Ph.D. píše:

  Rada obce podle § 102 zákona o obcích připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění přijatých usnesení. Tam, kde se rada obce nevolí, plní tyto úkoly starosta. Rada však nerozhoduje o tom, které návrhy na projednání podané členy zastupitelstva obce budou do návrhu programu zastupitelstva zařazeny. Rada předkládá zastupitelstvu všechny návrhy, které jí podaly oprávněné osoby (členové zastupitelstva, rada obce a výbory) a je výlučnou kompetencí zastupitelstva rozhodnout, zda se těmito návrhy bude na svém zasedání zabývat či nikoli.

[email protected] [email protected]