K revitalizaci prostranství před ZŠ Paskovská

Jak jsem již dříve, po vzrušené diskusi na hrabova.info slíbil, že se s plánem na revitalizaci blíže seznámím a poté budu lidi, které toto zajímá informovat, tak tedy činím. Sice s drobný zpožděním, ale přece a nemůže za to má zaneprázdněnost.

Nejprve musím konstatovat, že se jedná o projekt – návrh řešení úprav prostranství před školou ZŠ Paskovská. To znamená, že prostředky na úpravu zatím nebyly schváleny v rozpočtu (možná se tak stane pro rok 2016), nedošlo ke schválení projektu zastupitelstvem, neproběhlo výběrové řízení na realizaci úprav a schválení smlouvy zastupitelstvem. Jinými slovy zatím se nic nekácí a nesadí.

Dále má věc dvě roviny. Nejdříve bych se pozastavil u samotného prostranství. Již z pouhého pohledu je jasné, že parčík již delší dobu potřebuje úpravu, probíhá tam základní údržba a to je tak zhruba vše. Musím ocenit radu obce, že tuto potřebu pochopila a oslovila kvalitní zahradní architektku, která je za svou práci oceňována. Kdo chce, může se dozvědět něco více na www.zaka22.cz. Po seznámení se s projektem, musím uznat, že tento byl zpracován velmi obsáhle a pečlivě. Pokud se jedná o plánované kácení dřevin, nejsem odborník na dendrologii, ale byla posuzována každá dřevina i strom zvlášť a každý zásah je odborně a velmi jasně zdůvodněn. Ve výsledku se může jednat o velmi vkusné a hezké místo, které bude využíváno i pro výuku žáků naší školy (popisky stromů, rozmístění různých druhů hornin, kamenů…), ale…

…a to je druhá rovina, nabízí se zde pár otázek proč. Například proč je rada obce nadále naprosto nepoučitelná a nepřipustí širší diskusi s komisí pro výstavbu (věděl někdo z komise o tomto projektu?) a s občany nejen nad budoucí podobou prostranství? Argument, „když budeme vše konzultovat, nakonec nic nepostavíme“, vážně neobstojí. To si doopravdy neumí obhájit kvalitní projekt? Ano, údajně byl do diskuse přizván pan ředitel základní školy, ale při vší úctě, jak dlouho v Hrabové působí? Výsledkem je pouze zrušení nepoužívaných cestiček a absence jakékoliv lavičky v „parku“, kde by si mohly sednout babičky, maminky (vlastně i dědečci a tatínkové) čekající na své ratolesti anebo děti při venkovní výuce. Proč s umístěním jakékoliv lavičky (např. do vnitrobloku) očekáváme problém – „budou se tam stahovat vandalové a budeme tam mít problém“. „Těším se“ tedy na parky bez laviček, kdy si budeme nosit své vlastní cestovní stoličky nebo „podprdelníčky“ případně si sedneme přímo do trávy, což je vlastně taky fajn.

Předpokládám, že ze stejného důvodu časem zmizí i lavičky v parku před úřadem, ačkoliv nepozoruji, že by tam byl jakýkoliv problém. Nebo se mýlím, pokud ano jsem tomu jedině rád. Třeba v Příboře se laviček v parku vůbec nebojí a to už vůbec nemluvím o informovanosti občanů na internetových stránkách města. Ještě se trochu dovolím značně nerealisticky zasnít, proč by třeba v parčíku Viléma Závady nemohla být lavička Václava Havla ?…

Na úplný závěr musím konstatovat, že projekt na revitalizaci prostranství před školou je dle mého názoru kvalitní a vkusný, škoda jen těch pár proč.

Jan Šumbera (hnutí Ostravak)

2 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  V současném zastupitelstvu není mnoho těch, kteří se snaží informovat veřejnost dostupnými prostředky o aktuálních událostech. Nyní jejich řady roršířil pan Jan Šumbera svou informací o připravovaných úpravách parčíku před školou.Především oceňuji objektivitu poskytnutých informací a i pochvalu radním, že se o tento prostor starají. Když je důvod, proč nepochválit.
  Doufám, že pan Šumbera bude v této aktivitě pokračovat, třeba i na webových stránkách Ostravak – Hrabová.
  Opět a znovu a prozatím bezvýsledně apeluji na nutnost rozšíření informační kapacity Hrabovských listů.Předešlo by se tak mnoha nedorozuměním a hlavně,vznikla by chybějící zpětná vazba mezi radnicí a občany.

 2. Šárka Tomisová říká:

  Oceňuji také, ale chybí vizualizace, nákres, plánek.

  To přece v dnešní době počítačů, scanerů a digitálních foťáků není žádný problém.
  Ať si občané udělají představu, jak má prostor vypadat.

  To co se líbí jednomu, se nemusí líbit každému a z řad občanů by k tomuto tématu určitě mělo spousta co říct.

  A radu já naopak vůbec neoceňuji a nechválím.

  Zase vymýšlejí něco o nás bez nás, naprosto kašlou na názor občanů obce a rodičů či prarodičů dětí školou povinných.

  Neinformují o záměrech úřadu, co se týče zvelebení nebo zabetonování obce a to je ZCELA ZÁSADNÍ CHYBA.

  A je jedno, jestli se jedná o park u školy nebo hodinky s vodotryskem.

[email protected] [email protected]