Schůze MO ČSSD Ostrava–Hrabová

Informace z členské schůze ČSSD dne 13. 10. 2015:

  • Beseda s p. Pravdou (kandidát do senátu navržený místní organizací Moravská Ostrava a Přívoz)
  • Informace z jednání Okresního výkonného výboru (příprava Okresní konference, sloučení Moravská Ostrava a Přívoz I s Moravská Ostrava Přívoz II, žádosti o založení 2 nových místních organizací na území Bělský les a Dubina).
  • Informace o jednání Zastupitelstva městského obvodu (parkoviště, redakční rada)
  • Informace z Komise výstavby, dopravy a ekologie (měření hluku, ul. Klasná).
  • Souhlas s pozváním pana Petra Nováka na jednání výboru.
  • Informace o přípravě nezávislého občasníku, ČSSD bude participovat.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]