Úřad městského obvodu lhal ministerstvu

Protože se domnívám, že postup objednávání starostových předvolebních kalendářů nebyl v souladu se zákonem o obcích, poslal jsem v této věci podnět Ministerstvu vnitra ČR.

To však k mému údivu postup potvrdilo, přičemž z odpovědi na můj výslovný dotaz vyplynulo, že se to stalo proto, že Úřad městského obvodu Hrabová ministerstvu poskytl informaci, že nákup kalendářů byl schválen usnesením rady č. 86/1987. Každý, kdo si však toto usnesení přečte, nutně dojde k závěru, že se jedná o usnesení k něčemu zcela jinému, což potvrdil i magistrát.

Je tedy jasné, že městský obvod  poskytl ministerstvu nepravdivou informaci, protože žádné usnesení rady schvalující nákup těchto kalendářů nebylo, což mi potvrdil i tajemník. I takto je tedy zdejší úřad vedený starostou schopen řešit své problémy.


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstva vnitra (dále jen „Ministerstvo vnitra”), obdržel dne 30. března 2015 Váš dotaz týkající se překročení pravomocí starosty městského obvodu Hrabová, které spatřujete v objednání kalendáře v hodnotě 60 tis. Kč bez usnesení Rady městského obvodu Hrabová ani jiného usnesení zmocňujícího starostu městského obvodu k podepisování objednávek v této hodnotě bez souhlasu Rady městského obvodu.

S ohledem na uváděné skutečnosti se domníváte, že zmíněný postup starosty městského obvodu je v rozporu se zákonem. Dne 20. května 2015 Ministerstvo vnitra obdrželo Váš nesouhlas se závěry Ministerstva vnitra k dané problematice, když vycházelo z podkladů, které obdrželo od městského obvodu Hrabová, které však považujete za „podvržené”.

Dne 8. října 2015 Ministerstvo vnitra obdrželo Vaše podání, ve kterém uvádíte, že v odpovědi Ministerstva vnitra nebylo nijak vysvětleno, proč v předchozím stanovisku Ministerstva vnitra bylo uvedeno, že Rada městského obvodu Hrabová schválila nákup kalendářů usnesením č. 86/1987, když i ze stanoviska legislativního a právního odboru Magistrátu města Ostravy vyplývá, že se toto usnesení týká zcela jiné věci.

V této souvislosti žádáte o sdělení, zda Ministerstvo vnitra takto informoval Úřad městského obvodu Hrabová. K Vaší žádosti si Vám dovolujeme sdělit, že Ministerstvo vnitra vycházelo ve svých předchozích vyjádřeních pouze z podkladů obdržených od městského obvodu Hrabová.


86/1987.) Rada městského obvodu Hrabová

schvaluje

rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová, kterými se

zvyšují

ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
pol. 4116, ÚZ 3632 o 10 tis. Kč
pol. 4116, ÚZ 33113234 o 40 tis. Kč
pol. 4116, ÚZ 33513234 o 200 tis. Kč

snižují

ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
pol. 4116 o 240 tis. Kč

zvyšují

nedaňové příjmy
§ 2219, pol. 2119 o 147 tis. Kč
§ 6171, pol. 2212 o 6 tis. Kč
§ 3399, pol. 2329 o 2 tis. Kč
§ 3612, pol. 2329 o 3 tis. Kč

běžné výdaje

§ 3113, pol. 5331, ÚZ 100 o 64 tis. Kč
§ 3113, pol. 5331, ÚZ 30 o 20 tis. Kč
§ 3399, pol. 5175 o 2 tis. Kč
§ 3612, pol. 5154 o 3 tis. Kč
§ 3613, pol. 5139 o 1 tis. Kč
§ 3632, pol. 5169 o 10 tis. Kč
§ 3745, pol. 5139 o 5 tis. Kč
§ 3745, pol. 5424 o 2 tis. Kč
§ 6171, pol. 5133 o 1 tis. Kč
§ 3421, pol. 5171 o 2 tis. Kč
§ 6171, pol. 5901 o 58 tis. Kč

souhlasí

s rozpočtovými opatřeními městského obvodu Hrabová, kterými se zapojí přebytek hospodaření městského obvodu Hrabová za rok 2013 ve výši 11 949 tis. Kč

a zvýší se

financování
pol. 8115 o 11 949 tis. Kč

kapitálové výdaje
§ 2212, pol. 6121 o 2 367 tis. Kč
§ 2219, pol. 6121 o 5 000 tis. Kč
§ 3612, pol. 6121 o 1 809 tis. Kč

běžné výdaje

§ 3111, pol. 5171 o 300 tis. Kč
§ 3113, pol. 5171 o 390 tis. Kč
§ 3632, pol. 5901 o 1 283 tis. Kč
§ 3745, pol. 5169 o 150 tis. Kč
§ 5512, pol. 5169 o 50 tis. Kč
§ 6171, pol. 5137 o 100 tis. Kč
§ 6171, pol. 5901 o 500 tis. Kč

a ukládá

starostovi předložit rozpočtová opatření ke schválení na zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová.

z.: Mgr. R. Naď
t.: 14.5.2014

Jeden komentář

  1. Miroslav Houžvička říká:

    Nedůslednost, neschopnost nebo neodbornost, doufám, že né záměr……, i když….
    Již dlouho na některé velmi zřetelné nedostatky v práci vedení obce poukazujeme od doby nových voleb..

[email protected] [email protected]