Táhněme za jeden provaz

V posledním čísle Hrabovských listů vyšel rozhovor s novým tajemníkem ÚMO Hrabová panem Sochou.

Mezi mnohými moudry tohoto člověka obsaženými v tomto článku by nemělo zaniknout jeho doporučení pro Hrabovou „Aby schopní dostali šanci, mocní si nehráli ne všemocné.“ Tohle pan tajemník trefil přesně.

ČSSD již v rámci jednání o změně starosty v listopadu navrhovala, ať se dosavadní koalice ODS+KDU-ČSL (+přeběhlík) rozšíří o zástupce dalších politických subjektů.

Pan Trávníček tehdy řekl, že ke změně rady může dojít v březnu. Březnové zastupitelstvo již proběhlo a je zřejmé, že žádná změna nebude.

A snahy o to, aby v redakční radě Hrabovských listů nebyli takoví odborníci jako Radek Orkáč či pan Houžvička, svědčí o tom, že vše pojede ve starých kolejích a doporučení pana tajemníka je pověstným házením hrachu na zeď.

5 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Pane Dvořáku, mám dojem, že žijete v nějaké alternativní realitě.

  V minulém volebním období jste byl nejen v radě, ale dokonce místostarostou. Na stavu úřadu po volbách jste měl tedy i svůj nezanedbatelný podíl. Každopádně si neuvědomuji, že byste v průběhu minulého volebního období hlasitěji upozorňoval na případné špatnosti a dával najevo svůj nesouhlas. To vzedmutí Vašeho občanského uvědomění po posledních volbách Vám ani zbla nevěřím.

  Možná jste si nevšiml, ale jak Radek Orkáč tak pan Houžvička v mediální radě jsou. O tom, že budou členy panovala shoda již v prosinci, těsně po odvolání minulého starosty. Snahy bývají různé, ale důležitý je výsledek.

  Co se týče koalice, nechápal bych důvod, proč by k danému rozšíření mělo dojít. Stávající koalice má většinu a byli by proti svým voličům, kdyby upozadili svůj mandát. A není to pro to, že bych s některou ze stávající koaliční stranou výrazněji sympatizoval, je to čistý pragmatismus. Jsem přesvědčen, že kdyby byly síly rozloženy opačně, zachoval byste se stejně. V žádném případě se však o tomto netoužím přesvědčit na vlastní kůži. Různé uskupení „širokého porozumění“ nejsou nic jiného než důsledek toho, že samotné subjekty nemají dostatečně silný mandát.

  Je lepší být konstruktivní opozicí a bedlivě dbát nad kroky koalice, než se za každou cenu cpát k lizu. Přesvědčovat voliče, že udělá dobře, když v dalších volbách upřednostní současnou opozici. Opozice v tomto období již hodně krát předvedla, že nesedí v zastupitelstvu jen do počtu.

 2. Jan Dvořák říká:

  Možná Vám uniklo, že v radě nejsem proto, že jsem v mnoha případech chtěl, aby úřad fungoval jinak.
  Pokud dle Vás panovala shoda v prosinci, proč tedy nebyl pan Houžvička rovnou v lednu do komise jmenován?
  Důvod pro rozšíření koalice je velmi jednoduchý – současná koalice nechává 6 zastupitelů v opozici, zatímco v minulém volebním období (i dřívějších) to byli jen 3 zastupitelé. V Hrabové se vždy rozhodovalo na bázi obecného konsensu, arogance moci přišla až v tomto volebním období a nikdy není dobrá.
  Pro Hrabovou by bylo daleko lepší, kdyby se chybám předcházelo, než aby je opozice mohla jen kritizovat.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Bohužel zákulisí povolebních jednání mi je z větší části utajeno a Vaše motivace není tedy na první pohled zřejmá. Ale nemám důvod rozporovat.

   Co se týče komise, bylo od počátku sděleno, že bude pětičlenná a pokud se komise dohodne na rozšíření na sedm členů, bude toto akceptováno. Tak se i stalo, nic méně, nic více. Oba uvedení se účastnili již prvního jednání komise, nejdříve jako hosté a po pár minutách již jako řádní členové.

   Chápu, že z pohledu ČSSD a možná i dalších opozičních stran se opravdu mnoho nezměnilo, ale z pohledu občana pozoruji obrat k lepšímu a to i přes můj nesporný pesimismus na počátku. Mám dojem, že i arogance od změny na radnici hodně ubylo.

 3. Vladimír Petana říká:

  Nazdar Honzo Dvořáků,
  ve větě: “.. ke změně rady může dojít v březnu..” není implicitně stanoveno v kterém roce. Takže vše je v okeju (postaru V pořádku). Taktéž je možné , že se vedoucí strana (V Hrabové)nakazila symbolickým heslem druhé nejstarší české politické strany: ” Naše zásadové a neměnné MOŽNÁ” (taktéž používají “Být vždy při tom”). Osobně bych se vsadil, že až mořenín odvede svou práci, bude nahrazen ostravským hrabovákem či hrabovským ostravákem (?).

  • Šárka Tomisová říká:

   Vystihl jste to přesně pane Petano,

   kariéra nade vše.

   Ještě zdražit obecní byty na úroveń RPG a prodat je neprůhlednému vlastníkovi s akciemi na Kajmanských ostrovech.

   A co nejdříve zdevastovat starobylé náměstí na Šídlovci nechtěným parkovištěm, proti kterému již lidé protestovali na zastupitelstvu dne 17.9.2015, protože ho před barákem prostě nechtějí – viz.

   37/777.) Rada městského obvodu Hrabová

   rozhodla

   zaslat písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Parkovací plochy Šídlovec SO 104 – Parkoviště č. 4, Ostrava-Hrabová“ dle předloženého návrhu s doplněním,

   souhlasí

   s písemnou výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Parkovací plochy Šídlovec SO 104 – Parkoviště č.4, Ostrava-Hrabová“

   a rozhodla

   o jmenování pracovní skupiny pro otevírání obálek veřejné zakázky Mgr. Šumbera, Ing. Chlupatý, L. Lyčka, náhradníci I. Trávníček, Ing. Rundt, Ing. Faicová.

   Transparentnost a prostý občan nade vše. Jinak řečeno FIALOVÝ HNUS.

   Úřad dělá z lidi blbce a vyhazuje peníze oknem.

   Místo např. nových stupaček v obecních bytech – staré jsou z roku 1941 a proto nemá spousta vchodů v r. 2016!!!!!!!!!!!! ani blbé měřáky na vodu.

   BETON, BETON, BETON, BETON a zabetonované ne myšlení, ale hloupé a směšné VYMÝŠLENÍ, ti lidé totiž ani netuší, co to znamená přemýšlet.

   Pánové se nepoučili a doufám, že je to přijde v příštím volebním období velmi draze.

   Zítra je apríla – pamatujete na ochotnické představení?!?

   MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO kvůli VNITROBLOKU.

   A místo hlavy na špalku – stále ten stejný KOCOURKOV.

[email protected] [email protected]