Zrušení zpoplatnění užívání dálnice D56

Návrh na zrušení zpoplatnění užívání dálnice D56 zaslaný na Ministerstvo vnitra.

Dobrý den,

jako obyvatel městské části Ostrava-Hrabová, kterou prochází silnice II/478, si dovoluji požádat o informaci.

Z jakého důvodu po předchozích požadavcích místního obecního úřadu, potažmo žádosti občanů (skrz petici) nemůže být úsek “dálnice” I/56 od exitu 40 (Průmyslová zóna) po exit 43 (Paskov), co se týká poplatku za dálnici, zrušen?

Jedná se jen o celé 3 (!) kilometry, které díky svému zpoplatnění nahrávají všem řidičům, kteří s nějakého důvodu nemíní platit za 12-ti kilometrovou “dálnici”, aby svou cestu směr Frýdek-Místek směřovali právě přes Hrabovou.

Tím pádem projíždějí jedním z nejvíce obydlených krajních městkých obvodů, přičemž s předmětnou “objízdnou” cestou II/478 přímo sousedí Základní škola, knihovna, škola s logopedickým zaměřením, obecní úřad a cca 150 rodinných domků. Přechody pro chodce musí být řešeny semafory. V místě se už stalo několik dopravních nehod.

Prosím, zkuste si uvědomit, že zrušení těchto 3 kilometrů umožní řidičům bezpečně efektivně dosáhnout hranice města Ostravy rychleji a před případným najetím na odsunutý počátek zpoplatnění (exit 43) mohou do Frýdku-Místku pokračovat přes méně zastavěné obce Sviadnov a Žabeň (přes které tak nebo tak bez dálniční známky jedou).

V současné době je dlouhobě řešen částečně objízdný úsek obce (pro směr Vratimov-Šenov) silnice II/478 “prodloužená mostní”, která je plánována cca 15 let, ale díky neplatnosti studie EIA se tato stavba odkládá na neurčito.

Čas od času počítám projíždějící vozidla….v období špičky se jedná za hodinu i o 800 vozidlech, semtam se najdou i nákladní nad 12 tun, které díky zákazu vjezdu tam v podstatě vjíždějí protizákonně.

Nemají dálnice a jim podobné obchvaty sloužit právě k vyčlenění nadměrné dopravy z těchto obytných čtvrtí a snížit jak emisní tak hlukovou zátěž hustě obydlených míst.

Prosím o racionální zodpovězení dotazu, proč skutečně nelze vymístit uvažovaný úsek z aktuálního seznamu zpoplatněných úseků a technicky posunout cedule se zpoplatněním o 3 km dále.

Děkuji vám za reakci emailem.

S pozdravem

Petr Halfar


Vážený pane,

odpovídáme na Váš e-mail ve věci návrhu na zrušení zpoplatnění obecného užívání části dálnice D56 mezi exity 40 – 43, ke kterému uvádíme následující stanovisko.

V rámci mýtného systému jsou od 1. ledna 2007 bez výjimek zpoplatněny všechny dálnice (dříve také rychlostní silnice, které jsou počínaje 1. lednem 2016 zařazeny do kategorie dálnice II. třídy) a část silnic I. třídy, které prozatím nahrazují chybějící úseky dálnic. Případnému objíždění dálnice D56 nákladními vozidly po silnicích II. třídy lze zamezit při využití platné právní úpravy. A to na základě § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění. Na dopravní značku B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů lze uvést nejvyšší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy. V případě vozidel s hmotností od 12 t lze také zamezit tranzitující dopravě využitím § 24a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, při použití dopravní značky E14 Tranzit. Kontrola dodržování dopravních předpisů však přísluší Policii ČR nebo městské policii.

V případě časového zpoplatnění Ministerstvo dopravy dlouhodobě prosazuje jednotnou koncepci. V této souvislosti došlo v minulosti k odstranění některých neopodstatněných výjimek, kritizovaných ze strany krajských úřadů. V současné době jsou pro zpoplatnění vozidel s hmotností do 3,5 t stanoveny veškeré úseky dálniční sítě s výjimkou těch krátkých úseků, které nenavazují na ostatní dálniční síť. Vyjmuty z časového zpoplatnění jsou též tzv. peážní úseky dálnic, po kterých jsou současně vedeny silnice I. třídy, které však časovému zpoplatnění nepodléhají. V souladu s touto koncepcí proto nelze připustit vyjmutí úseku dálnice D56 mezi exity 40 – 43 ze seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový poplatek. Pro Vaši informaci uvádíme, že na základě žádosti Moravskoslezského kraje byl již od r. 2012 vyjmut z časového zpoplatnění úsek mezi exity 39 – 40. K stávající úpravě nemá krajský úřad žádné připomínky.

Je nutné si též uvědomit, že výstavba a údržba dálniční sítě je velice nákladná. Veškeré příjmy ze zpoplatnění, a to jak z mýtného, tak i z časových poplatků (cca 14 mld. Kč v r. 2015), jsou převáděny do Státního fondu dopravní infrastruktury, který je zpětně investuje do infrastruktury dálnic a silnic. A to včetně silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku krajů.

Nezpochybňujeme dopravní zatížení v konkrétním úseku. V takových případech doporučujeme využít také některých stavebně-technických opatření, která nejenom zvýší bezpečnost a plynulost dopravy, ale současně zvýší bezpečnost chodců. Ta ve svém důsledku dopravu zpomalí a tím zhorší komfort řidičů při průjezdu těmito úseky.

Věříme, že pochopíte důvody, které nás vedly k napsání této odpovědi.

S pozdravem

Ing. Václav Krumphanzl
zástupce ředitele odboru
Odbor pozemních komunikací
Ministerstvo dopravy

2 Komentáře

  1. Petra Linhartová říká:

    Dobrý den, mohla bych se zeptat odkud máte informaci o neplatné EIA k prodloužené Mostní ?

[email protected] [email protected]