Jak vznikala lávka u Starého splavu

Dnes už se asi nedopátráme, kdo vlastně přišel s myšlenkou využít lávku technologického potrubí Biocelu u Starého splavu pro přejezd cyklistů na druhý břeh Ostravice, protože to bylo před více než 10 lety.

Pak byl návrh úpravy byl projekčně zpracován a měl vydáno územní rozhodnutí, jenže náklady na přestavbu se blížily 20 miliónům korun. Po mém nástupu do funkce místostarosty jsem se snažil projekt posunout k realizaci, protože jsem viděl přínos lávky v možnosti vytvoření výletního okruhu na jižním konci Hrabové a také v odlehčení poněkud přetížené pravobřežní cyklostezky, kde dochází v exponovaných víkendech i ke kolizním situacím. Jenže představitelé města považovali cenu přestavby lávky za neúměrně vysokou.

Nezbylo tedy, než v součinnosti s projektantem hledat levnější řešení. V určitou chvíli se s ohledem na stanovisko Povodí Odry uvažovalo dokonce jen o schodech v místě pilířů. Nakonec však projektant přišel s návrhem zásadní změny koncepce přechodové lávky (která původně měla vést nad potrubím), čímž se dostala do menší výšky a s kratší nájezdovou rampou již Povodí Odry souhlasilo. I cena stavby se podstatně snížila.

Mezitím se však vedení města vyměnilo a museli jsme lobbovat znovu. Jenže v situaci, kdy město muselo při snížených rozpočtových příjmech zajistit především kofinancování již schválených projektů z dotací EU, bylo prosazení i takové částky těžké. Protože lávka je i na území Vratimova, kontaktoval jsem jeho starostku s dotazem, zda by nebyla možnost společného financování a ukázalo se, že tato možnost existuje.

Cesta k realizaci byla ještě dlouhá, ale před koncem minulého volebního období se podařilo poschvalovat a uzavřít závaznou smlouvu o společném financování stavby městem Ostrava, obvodem Hrabová a městem Vratimov. Teprve pak mohla být vyhlášena veřejná zakázka a proběhnout stavba. Výsledek už občané Hrabové mohou posoudit sami.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]