Valná hromada TJ SOKOL Hrabová

Výkonný výbor TJ zve členy na jednání valné hromady TJ SOKOL Hrabová, které se uskuteční dne 27. 5. 2016 od 18.00 hod. v klubovně na hřišti TJ SOKOL Hrabová.

Program:

 • Zahájení – Schválení programu valné hromady
 • Volba mandátové, volební a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti výkonného výboru TJ za rok 2015
 • Zpráva o činnosti oddílů za rok 2015
 • Zpráva o hospodaření za rok 2015
 • Návrh rozpočtu na rok 2016
 • Zpráva revizní komise
 • Stanovy, diskuse schválení
 • Volba výkonného výboru na období 2016 – 2020
 • Volba revizní komise na období 2016 – 2020
 • Diskuse
 • Schválení usnesení valné hromady
 • Závěr + Občerstvení

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]