Malovali jsme na chodník

Malování na chodník se i letos setkalo s velkým úspěchem. Přišlo asi 50 malířů, někteří v doprovodu rodičů a některé starší děti přišly samy. Účasti samostatných dětí si velmi ceníme, protože se začínají projevovat výsledky našeho letitého snažení.

Větší děti už ví, co mohou čekat a jejich svobodné rozhodnutí, že se účastní akcí komise pro děti a mládež je pro nás největším oceněním.

Cesta před budovou úřadu je ideálním místem pro konání této akce, podklad pro malování je rovný, o víkendu tam není žádný provoz a k pohodě přispívá i přilehlý park s pískovištěm, kde znavení malíři odpočívají, většinou v poklusu.

Všichni umělci namalovali krásné a zdařilé obrázky, převažovala sluníčka, kytičky, zvířátka a auta, princezny, našla se také jedna raketka. Obrázky vyzněly velmi optimisticky, byly barevné, kompozičně vyvážené a dobře se na ně koukalo. Jen jedna holčička nakreslila krajinu a nad ní černomodrý mrak s dominantními blesky.

Každé dítě dostalo malé občerstvení a po hodince usilovného snažení jsme se s úsměvem rozešli.

Za komisi pro děti a mládež Radmila Lysáková Balušková

Fotky jsou na Flickru:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]