Oprava propustku a vozovky ulice Krmelínské

Není to tak dlouho, co začala oprava propustku a vozovky ulice Krmelínské (komunikace II/478) , která spojuje mimo jiné Hrabovou s Novou Bělou. Občané, kterých se to týká, byli informováni letáčkem o důvodu, délce a průběhu oprav.

Letáček dorazil den před zahájením samotných prací. Nejsem odborník, abych to objektivně posoudil, ale samotný povrch vozovky mi v tomto úseku nepřipadal ve stavu, kdy by nezbytně potřeboval generální opravu. Stejně tak obtížně se mi posuzuje délka zmíněné opravy – firma má na to vyměřeno 75 dní, tedy od 9. 5.2016 do 22. 7.2016. Uklidňující byl alespoň uvedený fakt, že dle zhotovitele stavby budou příjezdy do všech nemovitostí přístupny.

Rozsáhlé práce v květnu skutečně začaly. Podle mého názoru byl nepochopitelně rozkopán najednou dlouhý úsek komunikace od stanice STK v Hrabové přes celou Novou Bělou. Doprava je zde kvůli zúžení značně ztížena. Zvláště opatrní musí být řidiči v místech, kde se dva protijedoucí vozy vedle sebe nevejdou. Riziko nehody je pak zvýšené i vzhledem k cyklistické sezóně.

Vzhledem k těmto komplikovaným podmínkám na této frekventované komunikaci by člověk očekával, že zadavatel této zakázky bude tlačit na firmu, aby práce probíhaly co nejrychleji. Přesto s naprostou pravidelností když ráno jedu do práce (v půl 7) na úseku v Hrabové nikdo nepracuje, když se vracím z práce, opět tu nikdo není. Například v pátek 20.5. zde již v 14 hodin nikdo nepracoval. O víkendu, kdy bylo příhodné počasí, se v celém úseku rovněž nikdo ze stavařů neobjevil.

Toto pracovní nasazení mi v mnohém připomíná až skandálně trvající práce na hlavní spojnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, tedy opravu mostů na ulici Místecké, kde se denně tvoří kilometrové kolony. Proto mi připadá adekvátní otázka, proč nebyla vysoutěžena firma, jejíž zaměstnanci by pracovali na směny 12 – 14 hodin denně včetně víkendů? Možná by pak oprava neobtěžovala občany 75 dní, ale třeba jen 40!

Nedalo mi to a obrátil jsem se proto prostřednictvím mailu na Úřad městského obvodu Hrabová s dotazem, kdo je za zakázku zodpovědný a proč práce probíhají s výše popsaným pracovním nasazením. Paní Ivona Petrová z našeho úřadu mě však pouze odkázala na Správu silnic Moravskoslezského kraje. Napsal jsem tedy přímo vedoucímu střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje – panu Ing. Marku Melichárkovi.

Cituji odpověď:

Silnice II/478 (ul. Krmelínská) je realizována v rámci programu SFDI a spojená s opravou kanalizace, kterou provádí město Ostrava. Zhotovitelská firma vysoutěžila tuto akci dle Vámi udávaném termínu 75 dní. Musíte brát v potaz, že se nejdená jen o samotnou pokládku, ale i práce kolem (např. realizace nových zálivů, oprava propustků, příkopy). Firma pracuje přes týden v prodloužených směnách a o víkendech mají volno. Zároveň si nejsme vědomi momentální omezování dopravy. Omezení bude při samotné pokládce asfaltové směsi, ale to určitě chápete, že se nedá pokládat směs za běžného provozu.

Děkujeme za pochopení.

Ponechám na ctěném čtenáři, ať posoudí uspokojivost této odpovědi. Možná by se měl pan inženýr párkrát projet po dlouhém zúženém úseku. Pravděpodobně by se zapotil při kličkování mezi cyklisty, nebo při velmi těsném míjení nákladních vozů, případně autobusů.

Mgr. Rostislav Gromnica

4 Komentáře

 1. MUDr.R.Gromnica,Ph.D. říká:

  v pátek 13.15 na celé stavbě ani noha…

 2. Jan Dvořák říká:

  Postřehy jsou správné, ale protože jsem se v minulém období také snažil dosáhnout změny (např. při ostudně dlouhé opravě cca 100 metrů vozovky na ul. Na Rovince u Tesca), podělím se o své poznatky.
  Zákon o veřejných zakázkách je víceméně nastaven tak, že rozhodujícím kritériem musí být cena, nikoli jiné parametry, např. doba, za kterou firma stavbu postaví. Přitom platí, že kdyby firmy stavěly i o víkendu či v noci, musely by platit pracovníkům příplatky a cena stavby by byla vyšší. Proto na tom ani zadavatelé netrvají. Bohužel to má někdy fatální následky na silniční provoz (ale v případě opravy podjezdu na Místecké je třeba korektně říci, že město ani kraj nesouhlasili s takovým rozsahem omezení silničního provozu – investorem je však SŽDC).
  Pokud se týká potřebnosti opravy Krmelínské, tak je trochu jiný stav na území Nové Bělé než na území Hrabové. V Nové Bělé je totiž opravdu v jednom jízdním pruhu zaasfaltovaný výkop kanalizace a je pravděpodobné, že ve spoji by se asfalt s ohledem na silný provoz časem začal trhat (stačí v zimě zatečení vody a její následné zmrznutí). V Hrabové byl povrch opravdu dobrý, ale tuhle komunikaci bude v brzké době předávat kraj městu a je zvykem, že přebírající požaduje, aby komunikace byla v perfektním stavu, jinak ji odmítne převzít.
  Berte to ale jen jako informaci, nechci obhajovat investora ani zhotovitele.

 3. Rostislav Gromnica říká:

  Myslím si, že hlavním kritériem by měla být bezpečnost a plynulost provozu. Oprava by tedy měla probíhat co nejrychleji. A pak samozřejmě pořadí podle ceny, použitého materiálu, technologie atp. Nerozumím pak také tomu, proč je vše rozkopáno najednou – velký úsek, ačkoliv zde pak pracuje velmi málo zaměstatnců stavební firmy.

 4. Jan Dvořák říká:

  Pro firmu je vždy lepší mít současně více zakázek s dlouhými termíny (viz kauza vnitroblok). Ale ke každé uzavírce se obvod vyjadřuje a nepochybně by bylo zajímavé vědět, zda učinil něco pro zkrácení doby této opravy.

[email protected] [email protected]