Činnost Změny pro lidi

Je to už několik měsíců od doby, kdy se i hnutí Změna zapojilo do činnosti městského obvodu Hrabová.

V oblasti kulturní činnosti se toho podařilo docela dost. Máme v kulturní komisi dva členy našeho hnutí a tak se můžeme aktivně zapojovat do kulturní činnosti obce. Mezi nové akce patří např. Kinematograf bratří Čadíků, vazby květin k slavnostním příležitostem, Velikonoční „kurz“ pletení pomlázky a výroba velikonočních ozdob, organizace besedy k originální publikaci, ples obce, organizace zájezdu, představení pro děti, zajištění setkání a navázání kontaktů s Hrabovou v Olomouckém kraji, apod. Připravují se v roce 2017 oslavy 720 let obce Hrabová ve kterých bude hrát kulturní komise s našimi členy podstatnou roli. Spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti je na vysoké úrovni. Snažíme se prosadit aktivní přístup vedení obce k reprezentativnímu kulturnímu stánku pro občany, který v povolebním období ustal.

zmena

Zleva: Marie Kašíková, Vladislava Kopitzová, Šárka Tomisová, Andrea Deingruberová, Miroslav Houžvička, Lucie Šimková, Martin Dlouhý, Stanislav Holiš

Dotace, které poskytuje obvodům statutární město našemu obvodu, nejsou prozatím poskytnuta i z důvodu negativního vyhodnocení „Auditu“ v Hrabové v roce 2015.
U dotací z Evropské unie, což je dlouhodobý proces pečlivých příprav, jsme ještě spolupráci s městským obvodem nenavázali.

Zlepšení informovanosti občanů nastává postupně i zásluhou nových Hrabovských listů. Staré, nevyhovující informační tabule, po našem upozornění na zastupitelstvu a po poukázání na nebezpečí spadnutí od dalších občanů, byly zbourány a nahrazeny novými.

Webové stránky obvodu stále neodpovídají tomu, jakou máme představu. Webové stránky jsou svěřeny pracovníkovi, který slyší na naše připomínky a pro nové stránky připravuje aktuální informace, které občan hledá. Je to delší cesta, ale v tomto období se již blíží k závěru.

Stejná situace je i v naší snaze dodržovat ze strany našeho úřadu zákon č. 106 /1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a hlavně zkvalitnění Hrabovských listů. Přesto, že každé jednání zastupitelstva se touto tématikou detailně zabývalo, výsledek byl pro nás stále nepřijatelný. Po zvolení nového tajemníka úřadu a zvolení nového starosty nastalo podstatné zlepšení. Byla zvolena mediální komise , ve které působí i náš člen, byl jmenován i nový šéfredaktor Hrabovských listů a změna k lepšímu je vidět.

Jsme činní i ve finančním výboru, kde máme také svého zástupce. Prozatím bylo nejvíce času věnováno napravení negativního hodnocení „Auditu“ se zdárným koncem.

Co se podařilo je, spolu s dalšími subjekty, zpracování rozpočtu obce tak, aby byl pro občany srozumitelnější.

V komisi výstavby máme také svého zástupce, kde je jeho aktivita velmi výrazná. O jeho činnost je zveřejněn samostatný článek.

Naše členka v zastupitelstvu aktivně prosazuje s dalšími opozičními stranami veškeré možnosti pro zkvalitnění práce zastupitelstva a „znovudobytí“ dobrého jména obce Hrabová.

Shrnutí:

To co v obci nefungovalo, resp. přetrvávala spokojenost se současným stavem, nelze přes stagnaci koalice v minulých volebních obdobích změnit ihned. Je to práce na delší období. Zlepšení přichází postupně i zásluhou spolupráce s dalšími opozičními partnery za změnu v činnosti zastupitelů a Rady ve prospěch obce hlavně s novým tajemníkem úřadu a s novým starostou. Program, který jsme si vytýčili na toto volební období je plněn velmi úspěšně.

Za Změnu pro lidi

Houžvička Miroslav
předseda ZO

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]