Chraňme si Pilíky

Komise výstavby na svém posledním jednání věnovala mimo jiné velkou pozornost problematice Pilíků. V této souvislosti patří poděkování panu Slavíkovi, který dal komisi podněty.

Komise považuje za závažnou jeho obavu o možném vyschnutí nádrží po ukončení těžby na Dole Paskov, což bude mimo jiné znamenat také ukončení činnosti úpravny uhlí v Paskově a tím také odpadne potřeba čerpání vody do odkalovacích nádrží. Proto komise požádala úřad o prověření této hrozby u odborníků. Že se nejedná o obavu planou svědčí i to, že stejnou problematiku řeší i město Paskov ve vztahu k nádržím na svém území. Vzhledem k tomu, že ukončení důlní činnosti může vzhledem k situaci v OKD nastat i ze dne na den, je potřeba, abychom na to byli připraveni.

Komise také navrhuje zásadně zlepšit přístup k Pilíkům. Chceme nejen opravit cestu ve vlastnictví našeho obvodu ze strany od Mitrovic, ale také upravit přístup od Hrabové, kde člen komise pan Holiš přišel s dobrým návrhem využít k tomu bývalou hráz, kde by stačilo jen vyřešit křížení potrubí a vybudovat na ni přístup od cyklostezky vedoucí k hrabovskému statku. Tím by mohla vzniknout komfortní turistická trasa pro pěší procházky i cyklistické výlety. I když nechceme budovat přímo zpevněnou cyklostezku, nebude to jednoduché, neboť se jedná o pozemky ve vlastnictví OKD a je potřeba postupovat ve shodě s vlastníkem, přičemž samozřejmě existuje nejistota, zda ty pozemky nezíská v rámci řešení insolvence OKD třeba jiný vlastník, se kterým nebude obtížná komunikace.

Pilíky si musíme střežit jako klenot, neboť je to vlastně poslední zachovaný hrabovský rybník, tedy poslední připomínka slavné rybníkářské tradice Hrabové.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]