Ochrana cyklistů zvýšením počtu aut na cyklotrase?

Asi nadpis moc logicky nezní, ale přesně toto nám předvedla naše rada městského obvodu. Bez předchozího projednání v komisi dopravy (proč taky tam něco projednávat, když jsou radní samé kapacity) rozhodla rada o zřízení cyklistické zóny na ulici Domovské.

Určitě nelze nic namítat proti využití této nové možnosti dané novelou zákona o silničním provozu. Jenže bohužel zároveň rada rozhodla o tom, že vjezd motorových vozidel na ulici Domovskou už nebude povolen jen pro dopravní obsluhu jako dosud, ale pro všechna auta bez omezení. Ať už o tom rozhodla rada vědomě či z neznalosti, je to zásadně špatné rozhodnutí.

Přestože jsme na to úřad upozornili, byly dopravní značky vyvěšeny v této podobě. Takže bohužel opravdu pod heslem ochrany cyklistů došlo ke zrušení omezení vjezdu aut na cyklotrasu.

2 Komentáře

 1. Vladimír Petana říká:

  Jene Dvořáku, byl jsi rychlejší s příspěvkem. Chystal jsme k napsání, ale asi takovým tempem, jako se chystají vrabci z Čech. Ale moje úvaha nekoliduje s tvojí.
  Když jsme si přečetl, že u nás bude cyklistická zóna, byl jsem na to pořádně hrdý. Opět budeme světový. Při dalším čtení odkud kam povede, jsem ztratil trochu hrdosti no a po praktickém vyzkoušení na kole a i v autě jsem zcela z hrdosti vystřízlivěl.
  Pravidelně sleduji vývoj praktické legislativy (tedy i zákon o silničním provozu a předpisy související), vím, že tam vychází spousta věcí, které často přesunu do mozkového archivu. Zpravidla proto, že vyhodnotím , že se s tím nemám šanci setkat. To byl samozřejmě i případ cyklo zóny. Kde by se u nás vzala, že. A ejhle, je tu. Tak jako já, asi funguje většina občanů jak cyklistů, tak řidičů. Tak již při první m návratu na kole po zóně se mě pokoušel sejmout řidič vyjíždějící na Domovskou od severu a jsoucí po mé pravé ruce. Využíval přednosti zprava. Značky „Dej přednost“ byly demontovány, protože ve značce cyklo zóna je přeci již přednost cyklisty jasně definována. No jo, já vím, že neznalost zákona neomlouvá řidiče. Ale nechtěl jsem se stát prvním zářezem na volantu chudáka neznalého řidiče. Takže jsem zastavil, dal mu přednost, přešel jeho výmluvné gesto se stoickým klidem. Věřte ale, že mě ten klid pomalu leč jistě přešel, protože už jsme viděl další případy nedání přednosti. Doufám, že to vždy dobře dopadne pro obě strany.
  Jako řidič jsem si vyzkoušel naši zónu. Jezdním na Domovskou po Klasné. A hle, obrovská obdélníková značka je umístěna tak, že je skryta zraku řidiče ve křoví a je až skoro v Domovské. Řidič neznalý poměrů je bez šance. Totéž platí při vjezdu na zónu z ulice Ve stromoví od dálnice ( ze západu). Značka na začátku zóny není radno příliš zrakem hledat, protože jinak sejmete frčící cyklisty nebo chodce. A věřte, že těch aut tam jezdí dost od zahrad.
  Nevím, kým byl tento počin vymyšlen, kým schválen, kým financován. Ale myslím si, že to nebylo nešťastnější řešení. Rada by měla zajistit fyzické zabránění vjezdu vozidel / osobních aut do jednoznačně označených úseků cesty pro pěší a cyklisty. To je Domovská od Poplužní po Ve stromoví a dále od Domovská od Perunovy po Paskovskou. Tam se promenují auta našich občanů a ohrožují chodce a cyklisty. Rada se nezprůjezdnění brání jako čert kříži. Nerozumím tomu.
  Osud naší cyklo zóny je typickým příkladem jak se to nemá dělat do učebnic řízení v kapitole „teorie inovací“ .
  Pánové, kdybyste alespoň zajistili za ty peníze čitelné značky odpovídající zákonným požadavkům. Například, že červená bude červená, černá bude černá. Např. na opačném konvi ulice Klasné se podívejte na značku Dej přednost.

 2. Jan Dvořák říká:

  Děkuji za postřeh ohledně demontáže značek “Dej přednost v jízdě” – to je zjevně další zdroj ohrožení cyklistů a budu se snažit řešit i to.

[email protected] [email protected]