Poučení z minulosti

Pan Slavík na svém webu dělá záslužnou práci, když zpracovává výtahy ze zápisů bývalého Místního národního výboru v Hrabové (později Obvodní rady).

Zaujaly mně zmínky o přípravě stavby tramvajové tratě do Hrabové z roku 1947. Předpokládal jsem, že stavba měla své odpůrce z řad zemědělců, kterým přeťala jejich pole, ale přesto mně hodně překvapilo, že se stavbou tramvajové tratě tehdy nesouhlasilo i oficiální vedení obvodu a požadovalo, aby byla trasa tramvaje vedena podél Místecké, tedy mimo zástavbu vesnické části Hrabové. Vítkovické železárny však nakonec i proti názoru obvodu postavily tramvaj ve své původní zamýšlené trase. Pamatuji jen závěr provozu tramvají, ale opravdu neznám nikoho, komu by tramvaje v Hrabové pak vadily – naopak znám řadu lidí, kteří oceňovali, že od rána do večera se spolehlivě každých 12 minut (nebylo tedy třeba znát jízdní řád, který ostatně po většinu období provozu ani nebyl vyvěšován na zastávkách) dostali až do centra města a dodnes na tramvaj s láskou vzpomínají.

Poučením z toho budiž to, že vedení obvodu nikdy nemá patent na rozum a vždy je lepší zapojovat do rozhodování více lidí a brát v úvahu více názorů.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]