Jaký je vliv řadového zastupitele

Na webech věnujících se dění v Hrabové (např. v Hrabovských novinách) se často objevují formulace, že za to co se v Hrabové děje či naopak neděje, mohou zastupitelé. To však je hodně zjednodušující, proto považuji za vhodné blíže popsat možnosti zastupitelů ovlivňovat dění v obvodu.

Možnost řadového zastupitele ovlivňovat dění v obvodu totiž není nijak velká a proto nemohou nést za obvod odpovědnost (za to jak hlasují, případně v čem osobně pochybili, si však každý z nich samozřejmě zodpovídá). Určitou zodpovědnost za dění v obvodu však nesou zastupitelé koaliční, tedy ti, kteří svým hlasem zvolili starostu,místostarostu a radní.

Ale i v tomto případě je zodpovědnost čistě politická, protože rozhodnutí zvolených osob ani oni nemohou přímo ovlivnit a jejich jedinou možností je následně odvolat, což je vždy až krajní řešení. Zákon o obcích totiž dává zastupitelstvu do vínku jen některé kompetence (byť důležité), z nichž nejdůležitější je schvalování rozpočtu.

Zákon také říká, že všechna ostatní rozhodnutí jsou v kompetenci rady. Zastupitelstvo si sice může vyhradit rozhodnutí i o těchto věcech, ale k tomu by samozřejmě bylo potřebné, aby to schválili také zastupitelé koaliční, což je samozřejmě nereálné. Navíc i u záležitostí vyhrazených zastupitelstvu není možnost ovlivnění řadovými zastupiteli příliš velká, protože jsou skoro vždy postaveni před hotovou věc, kterou mohou jen schválit nebo hlasovat proti. Řadový opoziční zastupitel tak fakticky může pouze na zastupitelstvech dávat dotazy a podněty včetně návrhů usnesení, ale ty koaliční zastupitelé stejně skoro vždy zamítnou.

Příkladem budiž předložený návrh na četnější konání zastupitelstev – koaliční zastupitelé opoziční návrh zamítli a proto není správné tvrdit, že zastupitelé v Hrabové se nechtějí často scházet, protože nechtějí jen ti, kteří takový návrh nepodpořili. Princip kolektivní viny nemůže platit ani v případě zastupitelů.

6 Komentáře

 1. Stanislav Holiš říká:

  Zadarmo, máme na to koule????

  Od starosty z Klimkovic, kdyby někdo nevěděl….

  Jakub Unucka Inspirace z Klimkovic – placená je pouze jedna nejvyšší odměna. Takze radní nemá nic za vedení komise, zastupitel nic za členství v komisi… jednoduché a jasné.

  • Radomír Orkáč říká:

   Jak jsem jiz k tomu napsal na FB;-)

   Vzhledem k tomu, že já se vzdal odměny ve prospěch tělesně postiženého Zdeňka, tak to jde i u nás;-) Nikdo jiný mě bohužel nenásledoval…

   To nemluvě o loňském Kinematografu, ale to je stále stejná písnička.

   • Milan Slíva jr. říká:

    No já odměnu za činnost v komisi ještě nedostal, ale jak jsem přislíbil, pokud dostanu, dám ji na Tvou prospěšnou hromádku. Takže následovníky máš 🙂

    • Radomír Orkáč říká:

     Pravda, je to tak, prislibil jsi to;-) To jsem rad, ze nejsem sam. Treba nakonec nic nedostanem… .

   • Stanislav Holiš říká:

    Já vím, ale nedalo mi to se nepodělit s ne FBůkovými. Tady to stejně z radnice nikdo nečte, že….A když přečte, tak to zatají a řekne, že se to od někoho dozvěděl. Úsměvné….:-)

 2. Stanislav Holiš říká:

  Finanční výbor připravuje…..Hrabováci třeste se, zákon přichází…:-)
  Aneb zveřejňování v registru smluv se blíží, a bez § 106

  Registr smluv
  Včera v 13:08 ·

  Největší dopad registru smluv nikdy nespočítáme. A to je dobře

  Analytiku nad daty z registru smluv můžeme dělat dlouhé hodiny a dny, největší dopad transparence díky registru smluv nejspíš nikdy neobjevíme. Jde o “problém” starý jak empirická věda samotná. S naprostou transparencí většiny smluv uzavřených na všech úrovních se totiž mění chování samotných zadavatelů.

  Kdo chtěl dřív přihrát zakázku vlastní firmě či někomu z rodiny, nemusel se příliš bát, jelikož daná smlouva nebyla veřejná, navíc často ani strojově zpracovatelná. Obojí se teď mění, smlouvy můžeme v den účinnosti napárovat na konkrétní osoby, a nejeden veřejný činitel si to teď “nelajzne”. Zbydou tak jen ti odvážní a ti, co si najdou bílé koně či vzdálenější příbuzné – otevřenost dat nám ale nabízí platofrmu, díky které odhalování i tohoto nebude nemožné.

  Jelikož korupce je z podstaty věci neměřitelná, neuvidíme příliš mnoho měřitelných změn, korupční a klientelistické chování se ale bezpochyby změní. Buďme tedy připraveni, přeci jen máme dohled nad veřejným utrácením jako nikdy v minulosti.
  ——————————————————————–Zákon ve spolupráci s některými poslanci připravili právníci Frank Bold a prolobovali po několika letech obstrukcí způsobenými poslanci v parlamentu ambasadoři Rekonstrukce státu.

  – OK

[email protected] [email protected]