Zápis z jednání mediální komise – 15.9.2016

Zápis z jednání mediální komise 15.9. 2016
Přítomni:

Alica Strnišťová, Petr Žižka, Milan Slíva, Petr Novák, Miroslav Houžvička, Igor Trávníček, Jan Šumbera
Zhodnocení čísla září/říjen

 • Poděkování Petru Žižkovi a Milanu Slívovi za rychlé zpracování tématu „Hravá Hrabová“.
 • Předseda mediální komise Jan Šumbera vyjádřil uznání starostovi Igoru Trávníčkovi, za nezasahování do témat publikovaných v Hrabovských listech.

Inzerce

 • Mediální komise vyhodnotila zveřejňování inzerátů v HL jako krok správným směrem.
 • Došlo k doplnění pravidel inzerce o položku za grafické zpracování inzerátu. Případné zpracování grafického návrhu inzerátu není bezplatné. Cena za grafické zpracování inzerátu je jednotná, a to 1000,- Kč / 1 inzerát.

720 let od založení Hrabové

 • Člen mediální komise p. Houžvička navrhnul veřejnou soutěž – návrh loga výše uváděného výročí.
 • Po diskusi se komise jednomyslně shodla na nevypsání této soutěže a soustředit se především na přípravu propagace tohoto výročí a organizace s tímto související akcí.
 • Prostředky, se kterými se původně počítalo jako odměna pro výherce soutěže, budou použity pro výrobu menšího množství reklamních předmětů (např. trička, tužky apod.). Tyto budou použity jednak pro organizátory a dobrovolníky (především trička, aby měli návštěvníci akcí usnadněnu orientaci) a rovněž jako drobné dárky pro pozvané hosty.
 • Součástí oslav výročí bude vyhlášení dlouhodobé výtvarné soutěže – nejen pro občany Hrabové, občané budou o této soutěži informováni v následujících číslech HL.

Podpora spolkového života („zkrášlení obce“)

 • Mediální komise podporuje návrh Petra Žižky a Jana Šumbery – vyhlášení soutěže o „Putovní zlatý truhlík“ (jedná se o pracovní návrh), kdy občané budou o možnosti zapojení se do této soutěže a jejich pravidlech informování v prvním vydání HL roku 2017.

Naučná stezka Hrabovou

 • Mediální komise jednomyslně podpořila návrh Petra Žižky na vybudování naučné stezky Hrabovou ve spolupráci se společností Malované mapy, doporučuje radě obce schválení tohoto projektu a předložení ke schválení zastupitelstvem obce.

Další jednání mediální komise 13.10.2016 od 16:00

 • návrh propagačních materiálů (druhy, počty, rozpočet)
 • stanovení pravidel soutěží
  • výtvarná soutěž k 720 letům od založení Hrabové
  • „Putovní zlatý truhlík“

Zapsal Jan Šumbera

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]