Inzerce v Hrabovských listech

Na poslední schůzi mediální komise došlo k úpravě/doplnění pravidel pro inzerci v Hrabovských listech – platba za grafické zpracování inzerátu.

Inzerce Hrabovské listy

Ceník inzerce:

 • 4000 Kč / 1 stránka
 • 2000 Kč / ½ stránky
 • 1000 Kč / ¼ stránky
 • 500 Kč / 1/8 stránky
 • grafické zpracování inzerátu 1000,-Kč / 1 inzerát

Pravidla inzerce:

 • O zařazení inzerátu do vydání HL rozhoduje šéfredaktor, stejně tak i o jeho umístění v HL.
 • Na zveřejnění inzerce v HL nevzniká právní nárok.
 • Za grafickou úpravu inzerátu je zodpovědný zadavatel.
 • Zveřejňovány jsou především inzeráty firem sídlících nebo majících provozovnu na území MOb Hrabová.
 • Dále je zveřejňována inzerce s nabídkou pracovních míst, popřípadě služeb prospěšných občanům Mob Hrabová.
 • HL nezveřejňují následující typy inzerce:
 • Inzeráty, které jsou v rozporu s dobrými mravy.
 • Inzeráty propagující politickou stranu či hnutí.

Systém zadávání inzerátu:

 1. Zadavatel kontaktuje HL prostřednictvím e-mailu [email protected].
  a. Zašle zpracovaný návrh inzerátu
  b. Požadavek na velikost inzerátu
 2. Šéfredaktor vyhodnotí, zda inzerát v HL vyjde či nikoliv. Pokud ano, předá kontakt na zadavatele na pokladnu úřadu, který zajistí úhradu inzerce zadavatelem.
 3. V případě, že zadavatel dodá inzerát pouze v textové podobě, náleží HL odměna za grafické zpracování inzerátu ve výši 1000 Kč / 1 inzerát.
 4. Zadavatel zaplatí inzerci (včetně případné úhrady za grafické zpracování) buďto hotově na pokladně úřadu nebo prostřednictvím převodu z účtu.
 5. Pokladna předá informaci o zaplacení reklamy šéfredaktorovi HL a ten předá inzerát grafikovi.
 6. Je zveřejňována pouze prokazatelně zaplacená inzerce.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]