Archeologický doklad rybnikářství v Hrabové

Historie níže uvedené mapy zobrazuje stav z období okolo r. 1915. Mapa zachycuje také celou soustavu rybníků v Hrabové s vyznačením panských rybníků.

mapa

Mapa z doby okolo r. 1915

Hráze rybníků jsou dodnes viditelné a ty nejzachovalejší jsou na rybnících Nový a Starý Krašický. Rybníky byly postupně vysušovány a dány do pozemkové reformy po roce 1923. Rybníky Nový a Starý Krašický rozdělovala Krašická hráz (dnes ve Stromoví) s vybudovanou propustí. Hráz končila pod úpatím polní cesty, která se vinula z Vítkovic až do Paskova a její torza jsou v současné době ještě zachována.

V průběhu melioračních prací byl zřízen meliorační potůček pro odvod vody, který ústí do dnešního Šídloveckého potoka. V místě konce Krašické hráze byl zbudován můstek, který po dalších nesystémových zemních úpravách a zásazích byl přebudován na euromost.

A právě při výkopových prací bylo „včelařem zpod akátu“ nalezeno závažíčko pro zátěž rybářských síti o velikosti cca 8 x 8 cm. Je zhotoveno z pískovce s vypracovaným otvorem pro zavěšení. Tyto závažíčka se zavěšovala na spodní lanko rybářských sítí a tvořila zátěž spodního okraje. Tím se zabránilo zpětnému úniku ryb. Postupným „zatahováním“ horního lanka se pak vytvářel prostor pro úspěšný výlov rybníka.

Nález závažíčka je významným a jediným dokladem týkající se techniky výlovu pořízeným na území Hrabové. Místo nálezu bylo i vhodným místem pro transport vylovených ryb a to v návazností na již zmíněnou polní cestu. V těsné blízkosti se nachází zdatný akát a studánka – jediný zdroj přírodní pitné vody v Hrabové.

Foto: Ilona a Libor Hromádkovi

2 Komentáře

  1. Tomáš říká:

    Je zajímavé zjišťovat, kdy fakticky rybníky v Hrabové zanikaly. Přestože na mapě z roku 1915 je jich zakreslených ještě dost, myslím, že reálně už většina z nich neexistovala. Proč ale kartografové rybníky zakreslili? Mohlo to být tak, že na tom zakreslení trvali majitelé těchto pozemků, kteří se bránili jejich přepsání na ornou půdu. Za rybníky se totiž platily menší daně, takže sedláci tvrdili, že se rybník bez vody jen tzv. letní.. a tohle letnění mohlo trvat i několik let

  2. ing. Kander zdeněk říká:

    Zdravím Vás-předvedené dílko se vztahuje pouze k zadanému tématu na konkrétní místo, čas a předmět v tom nejobecnějším vyjádření.S vysoušením pánských rybníků se započalo v roce 1915-16 rybníkem Pilik a skončeno tuším v roce 1923 rybníkem Šídlovec. Dílko neřeší technologii údržby rybníků, skutečností je, že v období od konce 17 století kdy se celá soustava(od Paskova až po Hrabůvku) začala utvářet až do podoby v roce 1915, byly prováděny technologické změny a údržba jednotlivých rybníku. O zániku této grandiozní rybniční soustavy rozhodli sedláci a dnes lze polemizovat o správnosti tohoto rozhodnutí, podobně jako o realizaci prodloužené Mostní o které rozhodli také občané Hrabové.

    S pozdravem Zdeněk Kander

[email protected] [email protected]