Komise pro děti a mládež – návrh rozpočtu

Komise pro děti a mládež předala radě obce ke schválení návrh rozpočtu na rok 2017, včetně plánovaných akcí.

Měsíc Akce Předpokládaná cena v Kč Dobrovolné vstupné Předpoklad vstupného
Leden 2017 Lyžařský zájezd Jeseníky 7.1.

Karneval 22.1.

8 000,-

 

5 600,-

 

 

1 000,-

Únor 2017 Lyžařský zájezd 5.2.

Lyžování 25.2.

8 000,-

 

8 000,-

nebude

 

nebude

 

 

Březen 2017
Duben 2017 Dopravní den se školkou

Cyklistické závody

   800,-

 

3 000,-

nebude

 

nebude

Květen 2017 Orientační běh 13.5.

Malování na chodníku

3 000,-

 

1 000,-

nebude

 

nebude

Červen 2017 Dětský den 25.6. 7 000,-   500,-
Červenec 2017
Srpen 2017 Hrabová 720 let soutěže  

1 000,-

 

nebude

Září 2017 Letní zájezd 28.-30.9. 110  000,- 80 000,-
Říjen 2017 Stezka odvahy 23.9. 3 000,- nebude
Listopad 2017 Vyřezávání dýní 21.10 2 000,-   600,-
Prosinec 2017 Mikuláš 6 000,- 1 000,-
Celkem součty 166 400,- 83 100,-

Popis a náklady jednotlivých akcí

LYŽOVÁNÍ:
Jde o sportovní aktivitu pro děti v doprovodu rodičů v zimním období, kdy Ostravu sužuje smog.

Náklady:

 • Pouze náklady na dopravu tam a zpět, podmínky přihlášení na zájezd:
  • Trvalý pobyt v Hrabové
  • Dospělí pouze jako doprovod dětí a mládeže
  • Ostatní občané, kteří nemají trvalý pobyt, avšak mají vazbu na Hrabovou, např. děti ve škole, zaplatí účastnický poplatek 100 Kč na osobu

 

KARNEVAL:

Tradiční společenská zábava vhodná pro menší děti

Náklady:

 • Pronájem sálu
 • Program, obvykle klaun Hopsalín

 

DOPRAVNÍ DEN SE ŠKOLKOU:

Soutěže s dopravní tématikou na hřišti za úřadem – ve spolupráci s mateřskou školkou Klubíčko.

Hrazené náklady:

 • Sladké odměny pro soutěžící

 

CYKLISTICKÉ ZÁVODY:

Jednoduchý závod cyklistů

Náklady:

 • Odměny pro cyklisty, zajištění provozu závodu

 

ORIENTAČNÍ BĚH:

Trasa dlouhá asi 3 km, po trase cca 7 stanovišť s různými úkoly. Nutná spolupráce s četou údržby při ÚMOb Hrabová a tisk diplomů.

Náklady

 • Zajištění trasy a úkolů
 • Drobné odměny pro závodníky

 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK

Tradiční malování před budovou úřadu

Náklady:

 • Křídy školní
 • Sladké odměny, pití

 

DĚTSKÝ DEN

Oslava dne dětí na hřišti TJ Sokol Hrabová

Náklady:

 • Pořízení programu
 • Nákup sladkostí pro soutěže

 

HRABOVÁ 720 LET

Navázání na novou tradici Hravá Hrabová, kde ve spolupráci s Kulturní komisí zajistíme program pro děti

Náklady:

 • nákup sladkých odměn pro děti

 

LETNÍ ZÁJEZD 3 dny

Zájezd pro rodiče a děti, podmínky přihlášení obdobné jako u lyžování, zájezd se uskuteční při minimálním počtu účastníků 40 osob.

Pro zájezd tohoto typu jsme se rozhodly z toho důvodu, že spoustu rodin s dětmi v Hrabové nikam necestují, děti nezažijí dobrodružství dlouhé jízdy autobusem a bez přispění úřadu nikdy nepoznají kouzlo klasického zábavního parku pro rodiny . Do dospělosti si tak neponesou žádné zážitky. Je 21 století, děti by se měly učit, bavit,sportovat, cestovat a poznávat svět. Takovýto výlet utuží vztahy mezi rodiči a dětmi a společné zážitky budou přínosem pro obě strany a to je, myslím, jednou z úloh Komise pro děti a mládež

Program:

28.9.2017  7.30 odjezd autobusem směr Praha, zastávka s prohlídkou hradu Karlštejn. Po té odjezd na ubytování v Přimdě ve škole v přírodě, večeře

29.9.2017  8.00 snídaně, odjezd do Legolandu v německém Günsburgu, celodenní vstup , odjezd v 20,00, návrat na ubytování, večeře

30.9.2016  snídaně, odjezd směr Ostrava. Cestou zastávka v některé ZOO, či jiné zajímavosti v Čechách. Návrat do Ostravy ve večerních hodinách.

Náklady na vstup do hradu a příp. Zoo hradí rodiče zvlášť, povinný příspěvek na osobu 2000,-Kč, platba předem.

Náklady celkem:

 • Ubytování s polopenzí ve škole v přírodě  Přimda 335,- Kč osoba /den = 670,- Kč osoba /zájezd
 • Vstup do Legolandu dospělý cca 800,-Kč. Dítě cca 520,- Kč
 • Doprava autobusem 52 000,-

 

STEZKA ODVAHY

Cesta okruhem moštárna – Domovská- K Nadjezdu-hřbitov-moštárna, doplněná stanovišti se strašidly. Akce se koná za tmy, doprovod rodičů a asistence Městské policie nutná.

Náklady:

 • sladké odměny pro odvážné děti
 • zajištění trasy a případně výbava strašidel
 • strašidla si masky pořizují na vlastní náklady a straší ve svém volném čase

 

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ

Podzimní zábava pro děti všech kategorií

Náklady:

 • Pronájem sálu
 • Nákup dýní, fixů na předkreslení, zdravotnické pomůcky( náplast pro nešiky)
 • Sáčky na odpad

 

MIKULÁŠ

Mikulášská nadílka

Náklady:

 • program Mikuláše
 • pronájem sálu, sladkosti

Podotýkám, že toto není úplný položkový výčet nákladů na jednotlivé akce, neboť ceny se neustále mění, vycházím z cen v loňském roce, ale nedokážu odhadnou vývoj cen v roce 2017. Předpokládám, že rozpočet se dodrží až na malé odchylky a komplikace s letošním zájezdem se již nebude opakovat.

Náklady na podzimní zájezd jsem zjistila předem, ubytování mám objednané a cenu 335,-Kč mi sdělili jako cenu na letošní rok, náklady na dopravu mám zjištěné předběžným dotazem u dopravce, cenu nafty rok dopředu neví, tudíž může být jiná, v ceně není parkovné a ubytování a stravné řidičů.

Navrhuji tedy rozpočet pro Komisi pro děti a mládež ve výši 166 400 Kč, a to včetně dobrovolného vstupného a povinného příspěvku na zájezd.

Vypracovala 17.9.2016 Radmila Lysáková Balušková

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]