ÚMOb Hrabová a zápach z haldy

Zdá se, že trápení občanů Šídlovce zápachem z haldy ještě není úplně konec, ač jsme o tom v září byli ujišťováni. V letošním létě byl zápach v míře, kterou lze nazvat neúnosnou.

Na zářijovém zastupitelstvu a posléze i v Hrabovských listech byla prezentována informace o tom, že úřad zjišťoval příčinu zápachu.

Nemůžu si nepoložit otázku, proč úřad něco zjišťoval, když již na Komisi výstavby, dopravy a ekologie 2. června jsem na základě své žádosti o řešení tohoto zápachu dostal od paní Faicové popis příčiny identický s tím, co bylo následně „zjištěno“ (ostatně příčina byla stejná jako v předchozích letech, kdy se zápach také objevoval a snažil jsem ho také řešit) se závěrem paní Faicové, že s tím nelze nic dělat.

Jenže ono se následně ukázalo, že by takový zápach nebyl, kdyby se upravil technologický postup. To by ale muselo tlačit vedení obvodu na dodavatele a investora stavby. Bohužel musím konstatovat, že když jsem v polovině července poslal panu starostovi mail s žádostí, ať se v té věci osobně angažuje, nedostal jsem na mail ani jeho odpověď.

Nakonec věc vzal iniciativně do svých rukou řadový občan Petr Žižka (dík mu za to), což ovšem nemohlo mít takový efekt jako by to řešil starosta. Nemůžu se zbavit dojmu, že onen dotaz obvodu byl vznesen a prezentován jen proto, aby úřad vypadal jako že zápach řešil.

2 Komentáře

 1. Miroslav Poláček říká:

  Dobrý den pane Dvořáku,
  tímto problémem se zabýval nejeden občan Hrabové, např. pan Ing. Orkáč nebo pan Ing. Slíva, který zjistil a zveřejnil veškerou legislativu spojenou s využitím tzv. čistírenských kalů vč. technologických postupů.
  Já, řadový občan Hrabové, jsem nelenil a ve své dovolené ke konci srpna jsem vyrazil na haldu na kole a objel všechny stavební stroje a zjistil, jak je vše v reálu. Nebyl plně dodržován technologický postup tzv. homogenizace čistírenských kalů se lhůtou 90 dní, protože jinak by se velké kusy kalů (nezhomogenizovaných) nelepily na pásy buldozéru. Pokud se proces dodržuje, výsledný substrát je zcela zhomogenizován a pak tolik nepáchne. Důkazem nedodržování technologického procesu byly velké kusy kalů na již rozhrnutých plochách.
  Volal jsem na firmu OBSED, jejímž předmětem činnosti je nakládaní s těmito čistírenskými kaly. Popsal jsem jim situaci na haldě a upozornil na zápach a nedodržování technologických postupů. Velmi podrážděná reakce jednatele, “kdo Vás tam pustil, co jste tam dělal”, atd. Otázky však nesměřovaly ke zjištění stavu věci a nápravě. Takže jsem se dotázal na KHS, co bylo předmětem šetření a zdali byl někdo osobně také na haldě. V písemné odpovědi mi pracovnice KHS sdělila, že předmětem šetření nebylo dodržování technologie, ale zdali látky způsobující zápach a případná koncentrace jsou nebezpečná pro člověka. A to nejdůležitější bylo, že jí firma OBSED slíbila, že budou zavážet menší plochy a následně zatravňovat a tím sníží zápach. Na technologii si můžeme stěžovat na Inspekci životního prostředí.
  Myslím, že po šetření KHS se situace výrazně zlepšila a díky za to. Nyní můžeme očekávat, že zápach zmizí zcela, jelikož by měly být do zimy práce s kaly v blízkosti naší obce ukončeny.

 2. Jan Dvořák říká:

  V tom případě patří poděkování i Vám. Nicméně jsem přesvědčený, že není dobrý stav, kdy místo radnice musí věci řešit občané sami.

[email protected] [email protected]