Zápis z jednání kulturní komise – 9.11.2016

Zápis č. 2016/08
z jednání kulturní komise
konané dne 9. listopadu 2016 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec Fr., Kročková V.
Hosté: Tajchmanová J.
Omluven: Orkáč R.

Návrh programu:

  • Vypouštění lampiónů
  • Rozsvícení stromu
  • Různé

Ad 1) Vypouštění lampionů 18.11.2016

Konání akce bude řešeno vzhledem k povětrnostním podmínkám. Plakáty zajistí R.Orkáč do pátku 12.11.2016 , vylepení plakátu zajistí Jochec F.

Ad 2) Rozsvícení stromu 27.11.2016

  • Plakáty zajistí Orkáč R., vylepení plakátů Jochec F.
  • Vyhlášení místním rozhlasem zajistí Kopitzová V.
  • Ozvučení zajistí Orkáč R., osvětlení Houžvička M. a Kopitzová V.
  • Podrobný rozpis úkolů pro jednotlivé členy kulturní komise zašle všem členům Kopitzová V.

Ad 3) Různé

  • Kopitzová V. seznámila členy kulturní komise s podáním žádosti o finanční podporu, kterou poskytuje Statutární město Ostrava v oboru Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti, a to pro knihu „Historie obce Hrabová: dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. Století až po současnost, kterou připravuje p. Martin Slepička.
  • Ozvali se další občané, kteří nabízejí k zapůjčení dobové fotografie, tyto bude kontaktovat Houžvička M.
  • K návrhu pořízení pamětní desky V. Závadovi a k pořízení pamětních medailí bude prověřena možnost dotací, popřípadě financování sponzory.

Další schůze 6.12.2016 v 16.30 hod.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]