Uprostřed běhu

Právě se nacházíme uprostřed čtyřletého cyklu působení zastupitelů hnutí Ostravak v samosprávě Městského obvodu Ostrava-Hrabová a nelze než trochu bilancovat co se nám za ty dva roky povedlo a co naopak ne.

Když jsme v roce 2014 sestavovali kandidátku pro volby do obecního zastupitelstva , vůbec jsme nedoufali v to, že by se nám mohlo podařit dosáhnout „na bednu“. Ale stalo se, a my se, jako nováčci, umístili na pěkném třetím místě. Do rady našeho městského obvodu se nám však i přes naši snahu a zájem dostat nepodařilo. V rámci vyjednávání proběhlo pár zdvořilostních telefonátů a hybaj do opozice. Prostě jsme ti noví neznámí.

Co se nám tedy za dva roky našeho působení zastupitelstvu povedlo? V programu jsme, kromě jiných bodů, slibovali zprůhlednění veřejných financí. Není ještě vše dokonalé a zcela podle našich představ, ale i díky naší účasti ve finančním výboru, byl za tok 2015 a 2016 poprvé zveřejněn závěrečný účet hospodaření obce s podrobnými komentáři ke konkrétním položkám, a tudíž se každý občan může dozvědět více než v předchozích letech o hospodaření obce. Hrabovské listy už také vypadají úplně jinak než před volbami. Stálo to hodně úsilí a nervů, nejen zastupitele Ostravaka, ale stálo to za to. Rád bych alespoň takto poděkoval všem, kteří se o tuto změnu zasloužili.

Není nám jedno, kde žijeme, proto se účastníme akcí, jako je např. Ukliďme Česko,snažíme se zabránit nesmyslnému zastavění zelených ploch např. v těsné blízkosti hřiště apod. Nepřivíráme oči před problémy, naopak je chceme konstruktivně řešit. Prezentujeme názory občanů jak na zastupitelstvu tak v kontrolním a finančním výboru i komisích.

V našem volebním programu jsme např. navrhovali změnu webových stránek obce. Došlo sice k drobnému zlepšení, je zveřejňováno více informací, ale k ideálu či našim představám mají stránky ještě daleko. Jako v mnohém našem snažení i zde narážíme na limity, které jakožto „opoziční“ strana máme, ale nenecháme se jen tak odradit a budeme pokračovat v započaté práci i nadále. Stále totiž platí to, že si tu dobu, na kterou jste nám dali důvěru, nechceme pouze odsedět. Budeme rádi za Vaše názory a podněty, díky kterým může být Hrabová zase o něco hezčím místem pro život.

Jan Šumbera (hnutí Ostravak)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]