Otevřený dopis – řešení zápachu v průmyslové zóně

Na základě zjištěných možností řešení zápachu v průmyslové zóně nám byla odborníkem z ČIŽP doporučena jako nejrychlejší a nejlevnější metoda vytvořit tlak samosprávy na dotyčnou firmu. Protože ten není a je zrovna teď vhodná konstalace prosadit u firmy Brembo nápravu, předal jsem včera starostovi tuto výzvu v podobě otevřeného dopisu.

p. Igor Trávníček
Úřad městského obvodu Ostrava – Hrabová
Bažanova 4
Ostrava – Hrabová
720 00

V Ostravě 14. prosince 2016

Vážený pane starosto,

poznatky zjištěné v posledních dnech mne vedly k tomu, že je naprosto nezbytné Vás tímto otevřeným dopisem požádat, abyste začal vyvíjet osobní tlak na firmu Brembo Czech s. r. o. s cílem odstranit zápach, který obtěžuje občany Hrabové. S Vaší snahou udržovat přátelské vzahy s firmami v průmyslové zóně lze souhlasit, protože to může být prospěšné i pro občany Hrabové. Základní podmínkou spolupráce však musí být to, aby firmy plnily podmínky, za kterých byla výroba v průmyslové zóně povolována. Není možné se spokojit s konstatováním firmy, že dodržuje stanovené emisní limity, když je zcela jednoznačně porušována podmínka závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, že firma nesmí obtěžovat zápachem okolí. Situaci je potřeba účinně řešit a zkušenosti odjinud hovoří o tom, že právě důrazný osobní tlak reprezentanta obecní samosprávy může vést k rychlé nápravě.

S pozdravem

Ing. Jan Dvořák, člen zastupitelstva městského obvodu

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]