Zápis č. 2016/09 z jednání kulturní komise

Zápis č. 2016/09
z jednání kulturní komise
konané dne 6. prosince 2016 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V.,Orkáč R., Jochec Fr., Kročková V.
Hosté: Tajchmanová J.
Omluven: Houžvička M

Návrh programu:

 1. Vyhodnocení akce „Rozsvícení vánočního stromu“
 2. Vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny
 3. Ples úřadu 2017
 4. Různé

Ad 1) Vyhodnocení akce „Rozsvícení vánočního stromu“
Přítomní vyhodnotili výše zmíněnou akci a byly zaznamenány jednotlivé připomínky k průběhu konání akce, které se budeme snažit v příštím roce odstranit.

Ad 2) Vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny

 • Plakáty zajistí Orkáč R., vylepení plakátů Jochec F.
 • Vyhlášení místním rozhlasem zajistí Kopitzová V.
 • Tajchmanová J. připraví drobné občerstvení pro účinkující a květiny jako poděkování za účinkování. Předá kontakt na stánek s občerstvením pro hosty
 • Kročková V. zajistí otevření kostela v 14.45 hod pro účinkující
 • Houžvička M. zajistí stánek s občerstvením

Ad 3) Ples úřadu 2017

 • Tajchmanová J. předala členům komise dopisy se žádostmi o sponzorský dar
 • Orkáč R. zajistí odkaz do HL, pro ty kteří chtějí poskytnout sponzorský dar do tomboly a nebyli členy komise za tímto účelem osloveni
 • Kopitzová V. projedná a zajistí objednání vstupenek pro obecní ples

Ad 4) Různé

 • Kopitzová V. sestaví objednávky pro rok 2017 pro akce které jsou již nasmlouvány, které pak Tajchmanová J. odešle prostřednictvím ÚMOb Hrabová
 • Kročková V. dojedná s Mgr. Jarmilou Podhornou exkurzi našich občanů v zahradě „Naděje“ v Brodku u Konice dne 13.5.2017.

Další schůze 10.1.2017 v 16.30 hod.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]