TJ Sokol Hrabová z.s. – ceny za pronájem

Výbor TJ Sokol Hrabová z.s. na svém jednání konaném dne 16.1.2017 jednomyslně schválil pravidla a ceny za pronájem částí areálu TJ Sokol Hrabová při jeho využívání širokou veřejností ke sportovním a kulturním aktivitám.

  • fotbalové hřiště 3 000,-Kč / 2 hodiny
  • tréninkové hřiště 30,- Kč / osoba / 240 minut
  • tenisové kurty 120,- Kč / 90 minut
  • volejbalové hřiště/nohejbalové hřiště 60,- Kč / 1 hodinu
  • sprcha + šatna (samostatně) 20,- Kč / osoba
  • společné prostory areálu – cena dohodou (dle rozsahu)
  • + vratná záloha ve výši 5 000,- Kč

Ze zálohy budou odečteny případné náklady na uvedení areálu do původního stavu. Záloha (případně zbývající část) bude vrácena druhý den po akci.

Bližší informace o rezervaci společných prostor, fotbalového a tréninkového hřiště, šaten a sprch u předsedy TJ Sokol Hrabová, Petra Nováka.

Rezervace tenisových kurtů u předsedy tenisového oddílu Petra Toře a rezervace volejbalového/nohejbalového hřiště u obsluhy občerstvení v areálu TJ Sokol.

Za výbor TJ Sokol Hrabová z.s.
předseda Petr Novák

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]