Schůze MO ČSSD Ostrava-Hrabová – 1.2.2017

Informace z členské schůze 1. 2. 2017 místní organizace ČSSD Ostrava-Hrabová.

  • Předány informace o rozhodnutí Předsednictva ČSSD o zrušení okresní konference konané dne 27. 11. 2016 na základě stížnosti p. Nováka a úkolu konferenci zopakovat dne 7. 2. 2017.
  • Na základě této informace bylo přijato usnesení vyzývající p. Palyzu a p. Nováka, aby odstoupili ze všech stranických funkcí.
  • Schůze zvolila delegáty nové okresní konference a jejich náhradníky.
  • Dále schůze zvolila kandidáty na delegáty krajské konference a sjezdu ČSSD.
  • Schůze vyslovila podporu př. Tejcovi na pozici 1. místopředsedy ČSSD.
  • Byla podána informace z obvodního zastupitelstva 25. 1. 2017 a proběhla diskuse k dotacím pro MŠ a ZŠ.
  • V diskusi vystoupil též př. Jež, který byl hostem za krajský výkonný výbor
  • Byla podána informace o formě pohřbu př. Hruboně.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]