Jednání Zastupitelstva – 1.3.2017

Pozvání na 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, které se koná dne 1.3. 2017 v 16.00 hodin v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

  1. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za leden až prosinec 2016.
  2. Rozpočtová opatření statutárního města Ostrava.
  3. Seznámení s projekty a stavebními akcemi MOb v roce 2017.
  4. Žádost o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Hrabová, Ostrava-Hrabová na zbudování dětského hřiště.
  5. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2017.
  6. Projednání žádosti o zřízení osadního výboru Šídlovec.
  7. Žádost o poskytnutí daru pozemku parc.č. 2583/21 v k.ú. Hrabová.
  8. Výkup části pozemku parc.č. 934/1v k.ú. Hrabová.
  9. Informace o činnosti RMOb mezi 15. a 16. zasedáním ZMOb.
  10. Různé.

V Ostravě-Hrabové dne 17.2. 2017

Igor Trávníček
starosta městského obvodu Hrabová

Zobrazit pozvánku v PDF

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]