Dobrá zpráva ze zastupitelstva: Hrabová se nebude štěpit

Na programu zastupitelstva městského obvodu 1. března bylo celkem deset materiálů, ale jen dva z nich přinesly bouřlivou diskusi, která nakonec spolu s mnoha podněty zastupitelů v bodu „Různé“ vedlo k tomu, že zastupitelstvo trvalo tři a půl hodiny.

Prvním z nich byl vcelku „bezvýznamný“ informativní materiál o stavu přípravy investičních akcí obvodu v roce 2017. Diskusi odstartovala zastupitelka Hrabovská s podnětem, aby byl vytvořen nějaký strategický plán obvodu, kde by se stanovily priority co stavět a jak stavět. Návrh byl reakcí na evidentní chaotickou přípravu velkých záměrů stylem „vijó-prr-hot-čehý atd.“. Proto návrh v diskusi podpořili i někteří další zastupitelé (včetně mně) a panu starostovi nezbylo než přislíbit, že se něco takového připraví. Snad jsme si vyříkali, jak by to bylo nejlépe udělat, a teď nezbývá než čekat, zda to bude jeden z nesplněných slibů nebo se to opravdu podaří.

Druhým bodem, kde však již dopředu bylo možno diskusi očekávat, byl návrh zřízení osadního výboru na Šídlovci. Z jedné strany jsme slyšeli demagogické argumenty, jak skvěle funguje osadní výbor na Janové, na druhé straně návrh ostře kritizovali zastupitel Orkáč i přítomní občané Šídlovce, kteří poukazovali jednak na zbytečnost vzniku osadního výboru v části obce, z nichž pochází třetina zastupitelů (byť ne žádný radní), ale především škodlivosti vnitřního rozdělování Hrabové, které by logicky vedlo ke sporům, která část obce je znevýhodňována. Rozumný byl i názor pana Slívy jr., že osadní výbor by svým složením měl zastupovat všechny občany lokality a jejich názory. Všichni (samo)navrhovaní členové osadního výboru totiž bydlí ve vzdálenosti do 100 m od sebe a například „stará kolonka“ by tam neměla zastoupení žádné. Zcela absurdní pak byla věta pana starosty, že mezi navrhovanými členy osadního výboru není nikdo, kdo by chtěl řešit koncepci parkování na Šídlovci – vždyť osadní výbor chtěli zřídit a vést právě ti, kteří iniciovali petici proti budování parkovacích míst na Šídlovci. Pozoruhodná byla i další věta pana starosty, že původně negativní názor rada změnila a vznik osadního výboru rada nyní podporuje. Že to nebyla pravda se ukázalo v následném hlasování, kdy pro vznik osadního výboru hlasovali z pěti radních pouze dva (pan starosta a Pospěch). Budiž ku cti ostatním koaličním zastupitelům v čele s místostarostou Rundtem, že si zachovali zdravý rozum a odmítli Hrabovou štěpit.

Na závěr už jen perlička. Před několika týdny rada schválila dokumentaci nějaké úpravy Zyfu (bez předchozího projednání v Komisi výstavby, dopravy a ekologie), ale na můj dotaz nebyl nikdo z radních ani pracovníků úřadu schopen odpovědět, co má být předmětem této stavby. Co k tomu dodat….

2 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Na jednu stranu mě to mrzí, že jim to nevyšlo, protože jejich cíle a argumenty pro založení osadního výboru jsou čisté, rozumné a pochopitelné.

  Jak jsem říkal sám za sebe na zastupitelstvu – více tomuto uskupení bude sedět a vyhovovat forma spolku, nikoliv osadní výbor. Honza má pravdu, osadní výbor by téměř jistě Hrabovou rozděloval. Ve staré Hrabové totiž taková myšlenka vzbuzuje nevoli, že si někdo myslí, že je Šídlovec utlačován.

  Jak mi jeden moudrý člověk řekl: Když osadní výbor, tak jedině za/pro Žižkov…

  Je škoda, že žadatelům/žadatelkám nevyšlo načasování – zastupitelstvo a vydání Hrabovských listů, protože článek, který připravili by myslím mnohé emoce uhladil.

  Tak oněm žadatelům/žadatelkám přeji hodně štěstí a chuti do další práce.

 2. Stanislav Holiš říká:

  Pro všechny cituji: SPOLEHLIVÁ JEDNOTVÁRNOST.Pokud náš život běží v zajetých kolejích bez překvapujících změn, zůstáváme klidní a spokojení. Předvídatelnost nám totiž dává pocit bezpečí a jistoty. To, co se již v minulosti osvědčilo nebo nám přinejmenším neuškodilo, bude jistě fungovat i v budoucnu. Nakonec od jednoho pána: Kdo dělá stále jen to, co už umí, zůstane navždy tím, kým už je. Henry Ford

[email protected] [email protected]